На циклі підготовки фахівців інженерних підрозділів та зв’язку проводяться такі види навчання:

1.       Первинна професійна підготовка.

2.      Перепідготовка.

3.      Підвищення кваліфікації. 

Проводяться курси цільового призначення:

1.       З фахівцями зв’язку.

2.      З фахівцями інженерної техніки, які беруть участь у ліквідації надзвичайних ситуацій. 

На циклі проходять підготовку фахівці за робітничими професіями:

1.       Машиніст електростанції пересувної ( МЕП ).

2.      Машиніст дорожньо-транспортних машин ( МДТМ ).

3.      Машиніст землерийно-фрезерних самохідних машин ( МЗФСМ ).

4.      Радіотелефоніст для пожежно-рятувальних підрозділів ( РТ ПРП ).

5.      Радіотелефоніст аварійно-рятувальних підрозділів ( РТ АРП ).

6.      Машиніст автопідіймача (автодрабини) пожежного пересувного ( МАД ).

7.      Машиніст крана автомобільного ( МКА ).

8.     Оператор заправних станцій ( ОЗС ).

9.     Машиніст екскаватора ( МЕ ).

10.   Стропальник ( Стр ). 

Цикл для проведення занять має:

1. Навчальний машинодром.
2. Радіополігон.
3. Навчальний корпус обладнаний кабінетами та лабораторіями в яких є плакати, стенди, учбові експонати та навчальні тренажери:

- кабінет МЕП, має учбові експонати електроагрегатів;
- лабораторія спеціальних технологій, обладнана навчальними тренажерами;
- лабораторія МЗФСМ та МДТМ, обладнана навчальними тренажерами;
- лабораторія засобів зв’язку, має навчальні засоби зв’язку, наочні посібники;
- кабінет підготовки операторів АЗС.

Навчальний процес спрямований на подальше вдосконалення системи підготовки кадрів для Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України та народного господарства, покращення професійної підготовки слухачів, з урахуванням зростаючих вимог до фахівців, формування у них практичних навичок, вольових якостей, необхідних при виконанні обов`язків відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик за спеціальностями шляхом інтенсивного запровадження нових освітянських технологій, підвищення якості проведення усіх видів занять.

 

1. Розгортання автодрабини АД-30 (131) ПМ 506

2. Перевірка опору ізоляції ЕСД 10 ВС

3. Підготовка електростанції  ЕСД 10 ВС до роботи ч1

4. Підготовка електростанції  ЕСД 10 ВС до роботи ч2

5. Підготовка електростанції  ЕСД 10 ВС до роботи ч3

6. Розгортання Р-142