Враховуючи бурхливі зміни в сучасному суспільстві, активізувалась потреба оновлення інформаційно-освітнього середовища. В зв`язку з цим на циклі підготовки фахівців інженерних підрозділів та зв`язку в особі групи МДТМ - 19 - 1 було приділено особливу увагу не тільки теоретичним заняттям, а й практичним, на яких кожен зі слухачів отримав можливість практично закріпити пройдений матеріал та вдосконалити свої навички і вміння.

1 1

Завдяки системній праці викладацького складу та впровадженню новітніх технологій слухачі легко засвоїли учбовий матеріал та підтвердили це 11.06.19 на кваліфікаційному іспиті у вигляді позитивних оцінок.

1 1