Рішенням Акредитаційної комісії МОН України, протокол №116 від 28 травня 2015 року, Навчальному центру ОРС ЦЗ ДСНС України продовжено строк дії ліцензії на 5 (п'ять) років за професіями:

-   5169 Командир відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (ПрП), ліцензійний обсяг  120 осіб;

-   8332 Машиніст крана автомобільного (ПТН, ПК, ПрП), ліцензійний обсяг 20 осіб.

   

Для визначення спроможності здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів) та відповідно до постанови КМУ від12.02.1996р. №200(із змінами) «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів» з вересня 2015 року по червень 2016 року в Навчальному центрі Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України була проведена атестація.

 В ході проведення атестаційної експертизи була дана об€'ктивна оцінка виконання навчальним закладом вимог державних стандартів, відповідності основних обов'язкових засобів навчання з виконання вимог ліцензування та атестації навчальних закладів, рівня кваліфікації випускників Навчального центру та інше. Атестаційна експертиза в Навчальному центрі проводилась за 20 робітничими професіями що склало 91% від загальної кількості ліцензованих професій (професії «Стропальник» та «Машиніст компресорних установок» не атестувалися в зв'язку з відсутністю держзамовлення в 2015 р.).

За поданням висновків Харківської регіональної експертної ради з ліцензування та атестації навчальних закладів рішенням Акредитаційної комісії від 16 червня 2016 року (Протокол №121) Навчальний центр Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України визнано атестованим професійно-технічним навчальним закладом строком на 10 років за професіями:

Командир відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Пожежний-рятувальник

Рятувальник

Матрос-рятувальник

Сапер (розмінування)

Радіотелефоніст

Верхолаз

Дозиметрист

Дезінфектор

Респіраторник

Дезактиваторник

Ремонтувальник респіраторів та протигазів

Оператор заправних станцій

Машиніст екскаватора

Машиніст електростанції пересувної

Машиніст дорожньо-транспортних машин

Машиніст землерийно-фрезерної самохідної машини

Машиніст крана автомобільного

Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу

Машиніст автопідіймача (автодрабини) пожежного пересувного