Навчальний центр ОРСЦЗ надає різноманітні платні послуги для фізичних та юридичних осіб на договірних умовах згідно свого Статуту, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1102 «Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій» та 27 серпня 2010 року № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності",  а саме:

-  Радіохімічна лабораторія Групи гірничорятувальних (оперативно-рятувальних) робіт Навчального центру ОРСЦЗ   виконує слідуючи виміри згідно галузі атестації (атестація № 100-139/2012 ДП Харківстандартметрологія»). Розташована радіохімічна лабораторія в місті Харкові за адресою: пр. Перемоги, 55Г, тел. 7813912 (оперативний черговий):

- проведення аналізу повітря робочих зон, робочих місць (на підземних і поверхневих комплексах) в атмосфері промислових зон підприємств та навколишнього середовища, води,  ґрунту на вміст хімічних речовин;

- відбір, транспортування та аналіз проб води, повітря, ґрунту пересувною лабораторією;

- радіаційний контроль  територій, будівель і споруд, приміщень, будівельних матеріалів, металевих конструкцій, транспортних засобів;

- аналіз висковідсоткового медичного кисню на визначення об’ємної частки кисню;

- вимірювання повітря робочої зони на вміст пилу;

- аналіз хімпоглинача вапняного (ХП-В);

- здійснення заходів з дезактивації, дегазації, дезінфекції, демеркуризації,  споруд, приміщень, техніки, обладнання, матеріалів, земельних ділянок.

Величини, що вимірюються Радіохімічною лабораторією наведені в таблиці:

Величини, що вимірюються РХЛ групи ГР(АР) робіт НЦ ОРСЦЗ

№№

п/п

Назва величин, що вимірюються

1

2

Повітря робочої зони (підземні та поверхневі комплекси) в атмосфері промислових зон підприємств

1.

Азоту діоксид, об’ємна частка

2.

Аміак, масова частка

3.

Ангідрид сірчистий, об’ємна частка

4.

Ацетон, масова частка

5.

Бензол, масова частка

6.

Вуглецю діоксид, об’ємна частка

7.

Вуглецю оксид, об’ємна частка

8.

Вуглеводні нафти, масова частка

9.

Кисень, об’ємна частка

10.

Метан, об’ємна частка

11.

Пальні гази і пари СnHm

12.

Пил промисловий, масова концентрація

13.

Пари бензину, масова частка

14.

Сірководень, масова частка

15.

Толуол, масова частка

16.

Хлор, масова частка

Вода, грунт, сипкі середовища

1.

Азот амонійний, масова концентрація

2.

Залізо загальне, масова концентрація

3.

Нітрати, масова концентрація

4.

Нітрити, масова концентрація

5.

Марганець, масова концентрація

6.

Сульфати, масова концентрація

7.

Фосфор реакційно здібний (ортофосфат), масова концентрація

8.

Хлор вільний, масова концентрація

9.

Хлор зв’язаний, масова концентрація

10.

Хром VI, масова концентрація

Кисень газоподібний технічний та медичний

1.

Кисень, об’ємна частка

Хімпоглинач вапняний ХП-В

1.

Волога, масова частка

2.

Вуглецю діоксид,

(зв ’язаний) , масова частка

Повітря робочих зон, робочих місць (на підземних і поверхневих комплексах) в атмосфері промислових зон підприємств, в продуктах харчування, біологічних пробах і інших об’єктів навколишнього середовища

1.

Еквівалентна доза

2.

Потужність еквівалентної дози

3.

Щільність потоку ß-частинок

У сфері транспортних послуг:

- перевезення вантажів, зокрема спеціалізованими транспортними засобами;

- виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

 

Аварійно-рятувального та технічного напрямку:

-        перевезення надгабаритних та великовагових вантажів автомобільним транспортом;

-        облаштування, ремонт та розчищення водостоків, водопровідних і каналізаційних колекторів та мереж;

-        розбирання або знесення будівель, споруд і металоконструкцій;

-        зрізування дерев у важкодоступних місцях;

-        очищення від льоду і снігу дахів будівель та споруд;

-        відкачування води, зокрема із затоплених об’єктів;

-        монтаж та демонтаж із застосуванням автокранів;

-        пошук трубопроводів, кабельних ліній, інженерних мереж тощо;

-        обстеження земельних ділянок з метою виявлення вибухонебезпечних предметів

-       розроблення планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС);

-       розроблення дикларацій безпеки підприємств.

Матеріального забезпечення:

-       харчування;

-        проживання.

Освітнього напрямку:

-       навчання.