ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ДСНС України

від 30.04.2013 №208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Ватутіне

2013

 

  1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.       НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (далі €“ НЦ ОРС ЦЗ), створений на базі Навчального центру Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту  ЄДРПОУ 33879077) та є його правонаступником.  
НЦ ОРС ЦЗ відповідно до Ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2011 серія АГ № 582660 є державним професійно-технічним навчальним закладом та аварійно-рятувальним підрозділом центрального підпорядкування із статусом державної аварійно-рятувальної служби, що входить до складу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі €“ ДСНС України).

1.2.                           Цей статут розроблено відповідно до вимог Законів України
€œПро освіту €, €œПро професійно-технічну освіту €, €œПро аварійно-рятувальні служби €, €œПро державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб €“ підприємців €, Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту затвердженого Законом України €œПро дисциплінарний статут служби цивільного захисту €, Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 року
№ 20/2013, Положення про порядок проходження служби рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 629
(із змінами), Типового статуту Державної аварійно-рятувальної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2001 року № 1058 (із змінами), Порядку комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб і типової форми контракту, що укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2001 р.
№ 1334, Порядку державної реєстрації аварійно-рятувальних служб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р.
№ 213, Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576 (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2294 €œПро упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів €
(із змінами), наказу МНС України, Міністерства оборони України, Міністерства транспорту та зв €™язку України, Адміністрації Державної прикордонної служби України від 27.05.2008 № 405, 223, 525, 455 €œПро організацію робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території України та взаємодію під час їх виконання €, Інструкції з організації та проведення робіт з розмінування місцевості на території України підрозділами та спеціалізованими підприємствами МНС, затвердженої наказом МНС України від 20.09.2010 № 791, Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.1998 № 576, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 р. за № 637/3077 (із змінами), Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС України від 26.07.2004 № 822, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. за № 1040/9639 (із змінами), наказу Міністерства охорони здоров €™я України від 02.03.2009
№ 132 €œПро організацію навчання окремих категорій немедичних працівників навичкам надання першої невідкладної медичної допомоги €, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 травня 2009 р. за № 445/16461, Порядку організації медико-санітарної допомоги в МНС, затвердженого наказом МНС України від 06.04.2009 №239, зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 липня 2009 р. за № 598/16614.

1.3.           НЦ ОРС ЦЗ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами у сфері професійно-технічної освіти, рятувальної справи, цивільного захисту та діяльності усіх аварійно-рятувальних служб, наказами ДСНС України, цим Статутом.

1.4.           НЦ ОРС ЦЗ створено ДСНС України. НЦ ОРС ЦЗ підпорядкований Голові ДСНС України.

1.5.           НЦ ОРС ЦЗ виконує завдання щодо здійснення освітньої діяльності з підготовки кваліфікованих робітників для потреб ДСНС України, комплексу заходів із запобігання, реагування та ліквідації надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків (далі €“ НС), аварійно-рятувальних, пошукових та інших невідкладних робіт у зоні відповідальності. НЦ ОРС ЦЗ призначений для виконання заходів щодо захисту населення та територій у разі виникнення НС техногенного, природного і воєнного характеру, запобігання та реагування на їх виникнення; участі у заходах територіальної оборони і антитерористичної діяльності, а також участі у міжнародних рятувальних та інших гуманітарних операціях тощо.

1.6.           НЦ ОРС ЦЗ є державним професійно-технічним навчальним закладом, професійним спеціальним аварійно-рятувальним, пошуковим, формуванням у складі ДСНС України у сфері запобігання та реагування на НС техногенного та природного характеру державного, регіонального та місцевого рівнів за переліком державного класифікатора НС, зазначених у свідоцтві про атестацію НЦ ОРС ЦЗ у якості державної аварійно-рятувальної служби.

1.7.           НЦ ОРС ЦЗ діє на основі свого Статуту, який затверджується наказом ДСНС України.

1.8.           За організаційно-правовою формою господарювання НЦ ОРС ЦЗ є державною організацією і заснований на державній власності. Діяльність
НЦ ОРС ЦЗ здійснюється на некомерційній основі, не є підприємницькою і не ставить за мету отримання прибутку.

1.9.               НЦ ОРС ЦЗ має право укладати договори та угоди, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до вимог чинного законодавства України. НЦ ОРС ЦЗ не несе відповідальності за зобов €™язаннями ДСНС України, відповідно ДСНС України не несе відповідальності за зобов €™язаннями
НЦ ОРС ЦЗ.

1.10.     Участь НЦ ОРС ЦЗ в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об €™єднаннях, утворення будь-яких спільних підприємств за його участю, створення філій та представництв забороняється.

1.11.     НЦ ОРС ЦЗ є юридичною особою і набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

1.12.     НЦ ОРС ЦЗ є бюджетною установою, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету України, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, іншу власну атрибутику й символіку, які реєструються відповідно до чинного законодавства.

1.13.     Залучення НЦ ОРС ЦЗ до ліквідації НС техногенного і природного характеру та окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних, гірничорятувальних, спеціальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС здійснюється відповідно до чинного законодавства та здійснюється:

за межами України €“ за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі міжнародних договорів;

у межах України €“ за рішенням ДСНС України;

в зоні відповідальності €“ за рішенням начальника НЦ ОРС ЦЗ.

1.14.     З метою підвищення ефективності виконання покладених на
НЦ ОРС ЦЗ завдань і оптимізації управління рятувальними, аварійно-рятувальними, піротехнічними та гірничорятувальними силами НЦ ОРС ЦЗ підпорядкований та підконтрольний структурному підрозділу апарату ДСНС України у визначеному порядку.

1.15.     НЦ ОРС ЦЗ функціонує на принципах єдиноначальності, централізації управління, статутної дисципліни та особистої відповідальності осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту для яких запроваджуються спеціальні (професіональна, фізична, медична і психологічна) види підготовки, атестація рятувальників та керівного складу.

1.16.     Особовий склад НЦ ОРС ЦЗ складається з постійного складу та

слухачів. Постійний склад складається з осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які комплектуються на контрактній основі, та працівників. Слухачами НЦ ОРС ЦЗ є особовий склад і працівники територіальних органів управління та підрозділів центрального підпорядкування ДСНС України, а також інші особи, які зараховані до НЦ ОРС ЦЗ на професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовку, спеціалізацію або проходять навчальні збори.

1.17.     Соціальний і правовий захист осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівників, пенсіонерів з числа рятувальників, у тому числі інвалідів, сімей рятувальників НЦ ОРС ЦЗ здійснюється відповідно до чинного законодавства.

1.18.     Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які відповідно до своїх службових та посадових обов €™язків залучаються до ліквідації НС, надається медична допомога та медико-психологічна реабілітація згідно із чинним законодавством.

1.19.     Повне найменування НЦ ОРС ЦЗ:

українською мовою - НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

російською мовою - Учебный центр Оперативно-спасательной службы гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

англійською мовою - Tr ining Center of civil protection oper tion l rescue service of St te emergency service of Ukr ine

1.20.     Скорочене найменування:

українською мовою -  НЦ ОРС ЦЗ ДСНС України

російською мовою -  УЦ ОСС ГЗ ГСЧС Украины

англійською мовою -  с. Ватутіне, Нововодолазький район, Харківська обл., Україна, 63212

2. СТРУКТУРА НЦ ОРС ЦЗ

2.1.       Робота НЦ ОРС ЦЗ організовується за територіальним принципом. Вирішення покладених на НЦ ОРС ЦЗ завдань забезпечує його керівництво.

2.2.       Дислокацію, організаційну структуру, штат НЦ ОРС ЦЗ за поданням його начальника, погодженням із заінтересованими структурними підрозділами апарату ДСНС України, затверджує Голова ДСНС України та вводить в дію наказом ДСНС України.

2.3.               НЦ ОРС ЦЗ забезпечує:

2.3.1.надання професійно-технічної освіти на рівні кваліфікаційних вимог та Державного стандарту згідно з ліцензованим обсягом прийому;

2.3.2.здійснення освітньої діяльності з підготовки кваліфікованих робітників для потреб ДСНС України;

2.3.3.здійснення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;

2.3.4.           постійну готовність та термінове реагування на НС техногенного і природного характеру за завданнями ДСНС України, на державному та регіональному рівнях незалежно від рівня складності, а також на НС місцевого і об €™єктового рівнів у зоні відповідальності;

2.3.5. участь у виконанні пожежних, піротехнічних, рятувальних, аварійно-рятувальних та гірничорятувальних роботах у порядку, який визначається ДСНС України.

 

  1. 3. ПРИНЦИПИ І МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ НЦ ОРС ЦЗ

3.1. Принципами діяльності НЦ ОРС ЦЗ є:

3.1.1. пріоритетність завдань, пов'язаних з здійсненням професійно-технічної освіти у галузі цивільного захисту, рятуванням життя і охороною здоров €™я людей та збереженням довкілля;

3.1.2. безумовне надання переваги забезпеченню раціональної та превентивної безпеки життєдіяльності населення;

3.1.3.     ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених для організації запобігання НС і реагування на них;

3.1.4.     забезпечення комплексного обов €™язкового аварійно-рятувального обслуговування об €™єктів і територій, що знаходяться в зоні відповідальності
НЦ ОРС ЦЗ, тощо;

3.1.5.     обов €™язкове та першочергове виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню НС техногенного та природного характеру, загибелі людей і мінімізацію їх негативних наслідків;

3.1.6.     забезпечення постійної готовності до оперативного реагування на НС як в мирний час, так і в умовах особливого періоду;

3.1.7.     постійне підтримання високого рівня професіоналізму особового складу, якість підготовки яких повинна відповідати міжнародним стандартам з аварійно-рятувальної справи;

3.1.8.     зміцнення дисципліни та створення необхідних умов для несення служби;

3.1.9.     комплектування особового складу за станом здоров €™я при постійному підтриманні належного фізичного та психологічного рівня підготовки осіб рядового і начальницького складу і створення необхідних умов для постійного підтримання фізичного та психологічного рівнів підготовки особового складу, забезпечення дотримання норм законодавства з охорони праці;

3.1.10.     нарощування потенціалу викладацького складу;

3.1.11.     взаємодія з іншими органами управління та підрозділами сил цивільного захисту ДСНС України.

3.2.     Метою діяльності НЦ ОРС ЦЗ є:

3.2.1.     організація діяльності, пов €™язана з наданням професійно-технічної освіти на рівні кваліфікаційних вимог та Державного стандарту згідно з ліцензованим обсягом прийому;

3.2.2.     здійснення освітньої діяльності з підготовки кваліфікованих робітників для потреб Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які поєднують у собі професійні знання, ділові якості, здатність розв €™язувати проблеми своєї галузі, високий рівень духовної та моральної культури, громадянської свідомості шляхом реалізації потреб особистості у розвитку її освітнього та професійного потенціалу;

3.2.3.     запобігання виникненню НС, мінімізація їх наслідків та захист населення і територій;

3.2.4.     невідкладне реагування на НС, проведення пошукових, рятувальних, аварійно-рятувальних, спеціальних, гірничорятувальних та інших невідкладних робіт на об €™єктах і територіях;

3.2.5.     захист навколишнього природного середовища, локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

 

  1. 4. ПРАВА ТА ОБОВ €™ЯЗКИ НЦ ОРС ЦЗ

4.1.       НЦ ОРС ЦЗ має право:

4.1.1.формувати разом з ДСНС України плани прийому слухачів, з урахуванням потреб і замовлень територіальних органів управління та підрозділів центрального підпорядкування;

4.1.2.надавати, в установленому законодавством порядку, на платній основі додаткові послуги, що не суперечать та не заважають основній діяльності підрозділів НЦ ОРС ЦЗ;

4.1.3.визначати форми і методи проведення навчально-виробничого процесу;

4.1.4.у порядку, визначеному законодавством, встановлювати ціни за освітні та інші послуги, що здійснюються на договірній основі;

4.1.5.користуватися пільгами професійно-технічних навчальних закладів України відповідно до чинного законодавства;

4.1.6.надавати послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води, водовідведення, утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

4.1.7.надавати на договірних засадах інші послуги, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

4.1.8.укладати договори, із залученням, у необхідних випадках для виконання робіт підрядних організацій, державних, кооперативних та інших підприємств і організацій;

4.1.9.одержувати вичерпну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на НЦ ОРС ЦЗ завдань, у тому числі про об €™єкти, обладнання та технологічні установки, на яких проводяться пошукові, аварійно-рятувальні, спеціальні та інші невідкладні роботи у разі виникнення НС;

4.1.10. обстежувати об €™єкти і території, що обслуговуються НЦ ОРС ЦЗ з метою профілактики виникнення аварій та НС;

4.1.11. виконувати на договірних умовах роботи з обстеження земельних ділянок з метою виявлення вибухонебезпечних предметів, вибухові роботи, які не пов €™язані із ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, відпрацьовувати технічну документацію щодо виконання підривних робіт, здійснювати перевезення та утилізацію боєприпаси шляхом підриву;

4.1.12. проводити вибухові роботи під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або при загрозі їх виникнення (руйнування та обвалювання будівель і споруд, корчування дерев та їх залишків, розроблення ґрунтів і порід, гасіння лісових пожеж шляхом утворення мінералізованих смуг, ліквідацію крижаних заторів і здійснення заходів, пов €™язаних із захистом гідротехнічних споруд під час льодоходу, тощо) відповідно до вимог чинного законодавства;

4.1.13.       НЦ ОРС ЦЗ має право здійснювати некомерційну господарську діяльність та надавати в установленому порядку платні послуги   у порядку встановленому чинним законодавством та цим Статутом;

4.1.14.       некомерційна господарська діяльність НЦ ОРС ЦЗ €“ це діяльність, що здійснюється без мети отримання прибутку, пов'язана із забезпеченням повсякденної життєдіяльності, зменшення витрат на утримання техніки та майна;

4.1.15. розробляти проекти нормативних, нормативно-правових документів з питань цивільного захисту для підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності;

4.1.16. безперешкодного доступу особового складу та працівників на об €™єкти і території з метою виконання робіт, пов €™язаних з ліквідацією наслідків НС;

4.1.17. вимагати від осіб, які перебувають у зоні НС, додержання правил, запроваджених установленими заходами безпеки;

4.1.18. залучати, у разі виникнення НС, в установленому порядку необхідних спеціалістів, у тому числі з науково-дослідних установ та навчальних закладів, для надання консультацій з питань проведення пошукових та аварійно-рятувальних, спеціальних, гірничорятувальних робіт тощо;

4.1.19. вимагати від посадових осіб здійснення заходів щодо ліквідації наслідків НС, захисту населення і територій, припиняти дії, що перешкоджають підрозділам НЦ ОРС ЦЗ виконувати поставлені завдання;

4.1.20. проводити під час ліквідації наслідків НС документування, кіно- та відеозйомку, фотографування і звукозапис;

4.1.21. використовувати в установленому ДСНС України порядку, у тому числі на договірних засадах, засоби зв €™язку, транспорту та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей і ліквідації наслідків НС, доставки особового складу і спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об €™єкти і території;

4.1.22. подавати керівникам підприємств, установ та організацій, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення протиаварійного стану об €™єктів та територій та усунення виявлених порушень вимог безпеки життєдіяльності працюючих і населення;

4.1.23. під час довготривалого залучення до виконання завдань за призначенням забезпечувати особовий склад та працівників НЦ ОРС ЦЗ харчуванням в межах встановлених норм та за рахунок передбачених законодавством джерел фінансування;

4.1.24. за запрошенням брати участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення НС;

4.1.25. надавати майно в оренду, згідно з чинним законодавством;

4.1.26. на закупівлю вибухових матеріалів (з дозволу ДСНС України), та зберігання їх на території НЦ ОРС ЦЗ, та в інших установах.

4.2.                           До обов €™язків НЦ ОРС ЦЗ належать:

4.2.1.         організація професійно-технічного навчання з підготовки, підвищення кваліфікації, перепідготовки за робітничими професіями та проведення спеціалізації;

4.2.2.         організація функціонування НЦ ОРС ЦЗ у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу рятувальних, пожежних, пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах НС або загрози її виникнення;

4.2.3.         визначення разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування складу та обсягів, рівня оснащення, місць розташування сил і засобів, призначених для ліквідації НС;

4.2.4.         підтримання взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час проведення рятувальних, пожежних, пошукових та аварійно-рятувальних робіт, координація дій у процесі використання залучених сил і засобів інших аварійно-рятувальних служб;

4.2.5.         створення інформаційного банку даних про стан небезпечності об €™єктів підвищеної небезпеки територій, що нею обслуговуються;

4.2.6.         участь у визначенні рівнів ризику за можливими наслідками НС у процесі експлуатації об €™єктів підвищеної небезпеки;

4.2.7.         участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об €™єктів, які потребують аварійно-рятувального обслуговування;

4.2.8.         участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту в зоні відповідальності об €™єктів і територій на випадок виникнення НС;

4.2.9.         участь в оцінці стану готовності об €™єктів, що обслуговуються
НЦ ОРС ЦЗ до проведення робіт з ліквідації НС та їх наслідків, виконання заходів щодо посилення їх протиаварійного захисту і підвищення ступеня підготовленості персоналу об €™єктів до дій в умовах НС;

4.2.10.                           за запрошенням участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення НС та розроблення заходів щодо їх запобігання;

4.2.11.       виконання рятувальних, пошукових та аварійно-рятувальних, спеціальних робіт, що потребують спеціальної кваліфікації і застосування газо-, димозахисних апаратів та інших спеціальних технічних засобів, якими користується особовий склад НЦ ОРС ЦЗ;

4.2.12.       постійне підтримання високого рівня професіоналізму особового складу НЦ ОРС ЦЗ для проведення рятувальних, пожежних, пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС;

4.2.13.       створення тридобового резерву матеріально-технічних резервів для забезпечення проведення в автономному режимі пошукових, рятувальних, аварійно-рятувальних, спеціальних та інших невідкладних робіт;

4.2.14.       розроблення заходів щодо підвищення безпеки життєдіяльності населення і зменшення збитків у випадках виникнення НС та практична їх реалізація за рішеннями органів виконавчої влади;

4.2.15.       створення дієвого кадрового резерву з метою оперативного комплектування штатних посад осіб рядового і начальницького складу;

4.2.16.       забезпечення збереження інформації про державну та службову таємницю, яка стала відома у зв €™язку з виконанням службових обов €™язків.

 

5. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ НЦ ОРС ЦЗ

5.1.   Основними завданнями НЦ ОРС ЦЗ є:

5.1.1.     здійснення професійної підготовки фахівців у галузі цивільного захисту;

5.1.2.     програмно-методичне, інформаційне забезпечення та постійне вдосконалення навчального процесу, підготовка і видання для слухачів навчально-методичних матеріалів, проведення теоретичних і практичних занять;

5.1.3.     створення та вдосконалення відповідної навчальної матеріально-технічної бази, вивчення перспективного педагогічного досвіду та засвоєння сучасних форм навчальної і методичної роботи;

5.1.4.     розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення, забезпечення їх атестації та підвищення кваліфікації;

5.1.5.     набуття особами, що навчаються, знань у відповідній галузі на рівні державних стандартів професійно-технічної освіти та підготовка їх до професійної діяльності;

5.1.6.     організація дошкільного виховання;

5.1.7.     проведення під час виникнення НС на об €™єктах і територіях рятувальних, аварійно-рятувальних, спеціальних та відновлювальних робіт, обслуговування потенційно небезпечних об €™єктів (у тому числі метрополітену і метробуду), участь у здійсненні заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення під час виникнення НС, а також надання населенню допомоги в умовах низьких температур за рішенням ДСНС України.

5.1.8.     виконання робіт із запобігання виникненню та  мінімізації наслідків НС;

5.1.9.     здійснення заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення НС техногенного, природного і військового характеру в мирний час та особливий період на території України, ліквідації їх наслідків;

5.1.10.     участь в організації життєзабезпечення постраждалого населення та надання їм допомоги;

5.1.11.     постійне та обов'язкове аварійно-рятувальне обслуговування промислових підприємств, потенційно небезпечних об'єктів, водних об'єктів та окремих територій відповідно до укладених договорів;

5.2.   Відповідно до покладених завдань основними функціями
НЦ ОРС ЦЗ
є:

5.2.1.     забезпечення підготовки кваліфікованих робітників для сфери цивільного захисту та готовності до дій за призначенням;

5.2.2.     пріоритетності завдань, пов'язаних з здійсненням професійно-технічної освіти у галузі цивільного захисту, з пошуком і рятуванням життя людей у зоні виникнення НС, надання підготовленим особовим складом
НЦ ОРС ЦЗ першої невідкладної медичної допомоги рядовому та начальницькому складу і постраждалим громадянам на місці виникнення надзвичайної ситуації;

5.2.3.     виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців за робітничими професіями;

5.2.4.     забезпечення належних умов для якісної підготовки слухачів;

5.2.5.     атестація педагогічних працівників;

5.2.6.     розроблення робочих навчальних планів і програм на основі типових навчальних планів і програм;

5.2.7.     організація харчування, забезпечення умов проживання, матеріально-технічного, медичного забезпечення та побутового обслуговування слухачів;

5.2.8.     організація харчування, забезпечення умов проживання, матеріально-технічного, медичного забезпечення та побутового обслуговування слухачів;

5.2.9.     організація та контроль за проходженням особовим складом
НЦ ОРС ЦЗ попередніх та періодичних медичних оглядів, психофізіологічного відбору та медико-психологічної реабілітації відповідно до чинного законодавства;

5.2.10.     надання першої невідкладної медичної допомоги особовим складом НЦ ОРС ЦЗ, який підготовлено за Програмою медичної підготовки рятувальників та інших фахівців, які беруть участь у ліквідації НС і не мають медичної освіти;

5.2.11.     надання першої невідкладної медичної допомоги постраждалим особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров €™я стані, на місці виникнення НС;

5.2.12.     планування, організація та здійснення медичного забезпечення (попередні та періодичний медичний огляди особового складу, лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні і протиепідемічні заходи, медико-психологічної реабілітації) рятувальників медичним закладом охорони здоров €™я за місцем дислокації НЦ ОРС ЦЗ відповідно до чинного законодавства;

5.2.13.     реагування на особливо небезпечні прояви НС (пожеж, низьких температур) в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційно-хімічного забруднення та біологічного зараження тощо;

5.2.14.     участь під час НС у заходах з евакуації населення з районів (місць), зон можливого впливу наслідків НС і розміщення його у безпечних районах (місцях);

5.2.15.     оцінка стану готовності до проведення робіт з ліквідації наслідків НС, виконання заходів щодо посилення протиаварійного захисту об €™єктів, що обслуговуються НЦ ОРС ЦЗ;

5.2.16.     надання, з використанням спеціальних аварійно-рятувальних засобів, оперативної допомоги населенню у разі порушення нормальних умов життєдіяльності та інших нестандартних ситуацій, виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій, які загрожують їхньому життю і здоров €™ю або можуть завдати матеріальних збитків;

5.2.17.     взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час проведення рятувальних, пошукових, аварійно-рятувальних, спеціальних та інших невідкладних робіт;

5.2.18.     здійснення підбору особового складу НЦ ОРС ЦЗ відповідно до кваліфікаційного рівня та за станом здоров €™я, придатного до роботи за фахом;

5.2.19.     організація ремонту і технічного обслуговування техніки та обладнання НЦ ОРС ЦЗ;

5.2.20.     організація експлуатації, ремонту будівель і споруд та цільове використання нерухомого майна НЦ ОРС ЦЗ;

5.2.21.     організація заходів та здійснення контролю із забезпечення безпеки особового складу, дорожнього руху та порядку експлуатації транспортних засобів НЦ ОРС ЦЗ під час виконання завдань за призначенням;

5.2.22.     проведення робіт із розмінування територій і об'єктів (у межах визначених відповідальності) від вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, використовуються у терористичних цілях), їх вилучення, транспортування та знешкодження;

5.2.23.     проведення пошукових робіт за допомогою службових собак;

5.2.24.     виконання завдань і заходів радіаційного, хімічного захисту населення і територій;

5.2.25.     проведення рятувальних та відновлювальних робіт, які виникли внаслідок стихійного лиха (землетрусів, буревіїв, зсувів ґрунту, обвалів, сельових потоків, повені, снігових заметів, обледеніння, тощо);

5.2.26.     рятування людей, які постраждали внаслідок аварій та катастроф на автомобільному, залізничному, водному, повітряному транспорті, а також внаслідок аварій на трубопроводах;

5.2.27.     проведення рятувальних та відновлювальних робіт, які виникли внаслідок аварій та катастроф на промислових об €™єктах усіх галузей народного господарства;

5.2.28.     мінімізація та ліквідація наслідків НС під час проведення антитерористичних операцій та наданні допомоги населенню при здійсненні заходів територіальної оборони;

5.2.29.     проведення радіаційної, хімічної розвідки в зонах радіаційного та хімічного забруднення, а також на маршрутах висування до них;

5.2.30.     проведення локалізації осередків хімічного та радіаційного забруднення;

5.2.31.     прогноз та оцінка можливої радіаційної, хімічної обстановки в районі можливих дій підрозділів НЦ ОРС ЦЗ;

5.2.32.     доставка особового складу та техніки до місць виконання аварійно-рятувальних робіт;

5.2.33.     забезпечення готовності об €™єктів і територій, що ними обслуговуються, до проведення робіт з ліквідації НС;

5.2.34.     організація ремонту та технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів;

5.2.35.     проведення аварійно-рятувальних та інших рятувальних заходів щодо оперативної локалізації і ліквідації наслідків НС;

5.2.36.     проведення у разі необхідності (або за зверненням інших держав) розмінування території за кордоном, відрядження спеціалістів відповідно до угод про взаємодопомогу, виконання інших зобов €™язань;

5.2.37.     проведення аварійно-рятувальних робіт на водних об €™єктах;

5.2.38.     закупівлю вибухових матеріалів (з дозволу ДСНС України), та зберігання їх на території НЦ ОРС ЦЗ або в інших установах;

5.2.39.     проведення у разі необхідності (згідно законодавчих та інших нормативно-правових актів, прийнятих керівництвом держави) розмінування територій за кордоном, відрядження спеціалістів відповідно до угод про взаємодопомогу, виконання інших зобов €™язань;

5.2.40.     зміцнення або завалення конструкцій, будівель і споруд, що загрожують обвалом і перешкоджають безпечному руху і веденню рятувальних робіт;

5.2.41.     забезпечення, у разі необхідності, аварійною електроенергією лікувальних закладів, шкіл, дитсадків, об €™єктів промисловості, установ громадського користування та інших об €™єктів;

5.2.42.     дресирування службових собак, систематичне тренування їх в умовах, близьких до практичних;

5.2.43.     пропаганду у сфері захисту населення і територій від НС та участь у підготовці працівників підприємств, установ та організацій і населення до дій в умовах НС;

5.2.44.     розроблення заходів щодо підвищення безпеки життєдіяльності населення і зменшення збитків у разі виникнення НС та практична їх реалізація за рішеннями органів державної влади;

5.2.45.     комплексне обов €™язкове аварійно-рятувальне обслуговування об €™єктів і територій, з якими укладені договори на аварійно-рятувальне обслуговування;

5.2.46.     оцінку стану готовності об €™єктів, що ним обслуговуються, до проведення робіт з ліквідації НС та їх наслідків, виконання заходів щодо посилення їх протиаварійного захисту і підвищення ступеня підготовленості персоналу об €™єктів до дій в умовах надзвичайної ситуації;

5.2.47.     участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення НС та розроблення заходів щодо їх запобігання, розроблення та виконання загальнодержавних, регіональних і міжвідомчих цільових програм попередження НС і підвищення рівня техногенної безпеки;

5.3. бере участь у:

5.3.1. розробленні та погодженні планів реагування на надзвичайні ситуації на об €™єктах і територіях;

5.3.2. ліквідації наслідків НС та наданні допомоги населенню при здійсненні заходів територіальної оборони та в ході антитерористичних операцій;

5.3.3. роботах із санітарної обробки населення, спеціальної обробки техніки та іншого майна, знезаражування, демеркурізації будівель, споруд і територій;

5.3.4. заходах щодо евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей із зон надзвичайної ситуації регіонального та державного рівня;

5.3.5. локалізації та ліквідації лісових і торф €™яних пожеж;

5.3.6. підриві льодових заторів, які загрожують гідротехнічним спорудам, під час весняного льодоходу;

5.3.7. локалізації аварій на нафтогазових, енергетичних, водопровідних; каналізаційних і технологічних мережах;

5.3.8. перевезенні інженерної та іншої спеціальної техніки під час проведення аварійно-рятувальних робіт та ліквідації НС;

5.3.9. проведенні інженерної розвідки маршрутів, осередків ураження, розчищення завалів; прокладанні й утримання шляхів;

5.3.10. утворенні огороджувальних протипожежних смуг;

5.3.11. механізації робіт із будівництва споруд і сховищ;

5.3.12. проведенні розвідки джерел води, бурінні свердловин, лабораторному аналізі води, очистці забрудненої води та обладнанні пунктів водопостачання;

5.3.13. проведенні експресного лабораторного аналізу проб ґрунту, повітря та води на вміст небезпечних хімічних речовин, спектрометричному аналізі радіоактивних речовин у пробі;

5.3.14. поводженні (збиранні, транспортуванні та нейтралізації) з небезпечними відходами;

5.3.15. проведенні спеціальних заходів із нейтралізації небезпечних хімічних речовин на ділянках місцевості, доріг і споруд;

5.3.16. проведенні підводно-вибухових, підводно-пошукових і підводно-технічних робіт, обстежень гідроспоруд та затоплених об €™єктів, місць масового відпочинку людей, підйом предметів з дна водних акваторій;

5.3.17. підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації наслідків НС;

5.3.18. за дорученням ДСНС України приймати участь у заходах міжнародного співробітництва;

5.4. Забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у підпорядкованих підрозділах.

5.5. Надає за договорами на платній основі додаткові послуги, що не суперечать та не заважають основній діяльності НЦ ОРС ЦЗ. Перелік додаткових послуг, умови їх надання та порядок використання одержаних за надання цих послуг коштів визначаються чинним законодавством.

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЧЕРГУВАННЯ, ПРОВЕДЕННЯ

АВАРІЙНО- РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ

6.1.     Внутрішній порядок, підпорядкованість і відносини в підрозділах визначаються внутрішнім положенням затвердженим начальником НЦ ОРС ЦЗ.

6.2. У підрозділах НЦ ОРС ЦЗ організовується цілодобове чергування, порядок якого встановлюється ДСНС України. Підрозділи НЦ ОРС ЦЗ залучаються до рятувальних, гірничорятувальних, аварійно-рятувальних, відновлювальних робіт, робіт з радіаційного та хімічного захисту населення і територій, робіт з розмінування на всіх об €™єктах, територіях та у водних акваторіях у зоні відповідальності НЦ ОРС ЦЗ, незалежно від форм власності, якщо інше не передбачено чинними нормативно-правовими актами.

6.3. Сили та засоби НЦ ОРС ЦЗ залучаються до проведення аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків НС та інших завдань, передбачених чинним законодавством у порядку, визначеному ДСНС України.

6.4. Порядок організації та проведення підрозділами НЦ ОРС ЦЗ аварійно-рятувальних робіт визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами ДСНС України.

6.5. Зони відповідальності НЦ ОРС ЦЗ визначається наказами ДСНС України. Безпосереднє керівництво підрозділами НЦ ОРС ЦЗ під час ліквідації наслідків НС здійснює керівник рятувальних робіт €“ особа, яка прибула на місце події і має допуск до керівництва зазначеними роботами, якщо інше не встановлено нормативними актами.

 

7. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС

7.1.     Навчально-виробничий процес у НЦ ОРС ЦЗ €“ це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на активне засвоєння слухачами навчальних програм, розширення можливостей професійної самореалізації особистості, набуття умінь і навичок, необхідних для успішного виконання професійно-службових обов €™язків у сучасних умовах, згідно з кваліфікаційними вимогами.

7.2.     ДСНС України формує державне замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері. Формування навчальних груп слухачів для навчання за договорами здійснюється НЦ ОРС ЦЗ на підставі окремих заявок від фізичних осіб, підприємств, установ та організацій.

Організація навчально-виробничого процесу здійснюється з урахування вимог нормативних і навчально-методичних документів з професійно-технічної освіти, встановлених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ДСНС України.

7.3.     Надання професійно-технічної освіти, перепідготовка і підвищення кваліфікації здійснюється за професіями згідно з Державним класифікатором професій, відповідно до отриманих ліцензій на впровадження освітньої діяльності.

7.4.   НЦ ОРС ЦЗ має право самостійно обирати форми і методи організації навчально-виробничого процесу та здійснювати його за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формою навчання, а викладацький склад має право визначати способи і методи навчання та виховання слухачів з урахуванням положень загальної педагогіки. Навчальна робота здійснюється викладацьким складом під час планових та додаткових занять, консультацій, позаурочних заходів.

7.5.     Зміст навчально-виробничого процесу визначається робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами, що розробляються на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, а також вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

7.6.     Мова навчання в НЦ ОРС ЦЗ визначається відповідно до вимог Конституції України та чинного законодавства про мову.

7.7.     Виробнича практика слухачів проводиться в підрозділах постійного складу НЦ ОРС ЦЗ або (та) інших підрозділах ДСНС України. Керівництво виробничою практикою покладається на досвідчених фахівців підрозділів з числа середнього та старшого начальницького складу.

7.8.     Навчальний рік у НЦ ОРС ЦЗ розпочинається і закінчується в терміни, визначені ДСНС України згідно з навчальними планами та програмами.

7.9.     Навчальний час слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно - технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час слухача у період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підрозділу НЦ ОРС ЦЗ згідно із законодавством України. Відвідування занять слухачами є обов'язковим.

7.10. Залучення слухачів за рахунок навчального часу до роботи і здійснення заходів, не пов €™язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та нормативними документами ДСНС України.

7.11. Звільнення слухачів від занять і самопідготовки дозволяється у наступних випадках: для несення служби у добовому наряді, у зв`язку з хворобою та короткотривалою відпусткою.

7.12. Забороняється залучати слухачів, які навчаються на курсах початкової професійної підготовки, до проведення рятувальних, аварійно-рятувальних заходів, виконання яких пов €™язано з ризиком для життя і здоров €™я.

7.13. У разі організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників та незайнятого населення за угодами з юридичними і фізичними особами, НЦ ОРС ЦЗ може за погодженням із замовником робітничих кадрів, встановлювати чисельність слухачів у навчальних групах нижчу за нормативну.

7.14. Для підтримання постійної оперативної готовності до дій за призначенням і виконання статутних вимог начальником НЦ ОРС ЦЗ з числа слухачів можуть призначатися командири груп (відділень).

7.15. Контроль за навчально-виробничим процесом та порядок проведення випускних (кваліфікаційних) іспитів здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, ДСНС України.

7.16. Поточний, проміжний і вихідний контроль визначається НЦ ОРС ЦЗ

7.17. Слухачі допускаються до випускних (кваліфікаційних) іспитів за умови успішного складання всіх заліків та проходження виробничого навчання.

До складання державних кваліфікаційних іспитів допускаються особи, які пройшли повний або певного проміжного ступеня курс навчання і мають позитивні підсумкові оцінки з усіх навчальних предметів, виробничого навчання та виробничої практики.

Слухачі, які отримують диплом (свідоцтво) державного зразка про присвоєння робітничої професії, складають державні кваліфікаційні іспити, а слухачі, які проходять перепідготовку, підвищення кваліфікації чи спеціалізацію, складають випускні (кваліфікаційні) іспити.

7.18. Навчання у НЦ ОРС ЦЗ завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та ДСНС України.

7.19. Особам, які завершили навчання, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видаються дипломи (свідоцтва) державного зразка.

7.20. Успішність слухачів, які не допущені до державного кваліфікаційного іспиту або тих, які не склали повторні іспити та заліки у встановлені терміни, розглядається на засіданні педагогічної ради, де приймається рішення щодо їх подальшого перебування у навчальному закладі.

7.21.Особам, які не закінчили повного курсу навчання у НЦ ОРС ЦЗ але за результатами кваліфікаційної атестації їм присвоєно робітничу професійну кваліфікацію та слухачам, які пройшли курсове чи індивідуальне навчання, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

7.22. Засвоєння слухачами знань та оволодіння уміннями і навичками оцінюється за 12-бальною системою.

7.23.                     Випускникам, які навчалися за професіями пов'язаними з роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом зі свідоцтвом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об'єктах.

 

8. ПРАВА І ОБОВ €™ЯЗКИ СЛУХАЧІВ НЦ ОРС ЦЗ

8.1. Права і обов €™язки слухачів НЦ ОРС ЦЗ визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

8.2. Порядок відбору, направлення і зарахування особового складу та працівників для проходження навчання проводиться відповідно до нормативно-правових документів ДСНС України.

8.3. Зарахування слухачів на навчання здійснюється наказом начальника НЦ ОРС ЦЗ.

8.4. У період навчання слухачі проживають у гуртожитку казарменого типу, носять форму одягу встановленого зразка і повинні суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку у НЦ ОРС ЦЗ.

8.5 За умов якісного засвоєння навчальної програми та високого рівня дисципліни начальник НЦ ОРС ЦЗ має право, виходячи з конкретних обставин, дозволити проживати слухачам поза межами НЦ ОРС ЦЗ. Порядок звільнення слухачів із розташування визначає начальник НЦ ОРС ЦЗ.

8.6. Медичне забезпечення слухачів здійснюється у встановленому порядку ДСНС України.

8.7. Слухачі НЦ ОРС ЦЗ в години, вільні від занять, беруть участь у суспільно-корисній праці та виконують всі роботи із самообслуговування, спрямовані на забезпечення належних умов навчання, проживання і харчування.

8.8. Слухачі НЦ ОРС ЦЗ можуть заохочуватись та на них можуть бути накладені стягнення, відповідно до вимог Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту

У разі заподіяння навчальному закладу матеріальної шкоди, завданий збиток відшкодовується слухачами відповідно до чинних нормативно-правових документів.

8.9. Слухачі НЦ ОРС ЦЗ мають право на:

належні умови навчання за обраною професією;

матеріальне забезпечення у період навчання на умовах і в порядку, встановленому ДСНС України;

безоплатне користування навчально-спортивною та соціально-побутовою базою навчального закладу;

продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня;

участь у роботі циклів, педагогічної ради з питань удосконалення навчального процесу, виховної роботи, підвищення успішності і зміцнення дисципліни;

участь у громадському житті навчального закладу, культурно-масовій та спортивній роботі;

щотижневий відпочинок протягом навчання;

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

захист від будь-яких форм фізичного та морального насильства, які порушують їх права або принижують честь і гідність.

8.10. Слухачі НЦ ОРС ЦЗ зобов €™язані:

систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками за фахом, у встановлені строки виконувати навчальні завдання, складати заліки й іспити;

додержуватися вимог законодавчих та нормативно-правових документів ДСНС України та правил внутрішнього розпорядку, моральних, етичних норм;

підвищувати свій культурний рівень, додержуватися принципів моралі, вести здоровий спосіб життя, вдосконалювати свою фізичну підготовку;

дбати про обладнання, засоби навчання та інвентар, який використовується у навчально-виробничому процесі, підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях, виконувати необхідну роботу із самообслуговування, дотримуватись правил охорони та безпеки праці;

виявляти повагу до начальників і старших, шанувати честь і гідність громадян, товаришів по службі, додержуватися правил поведінки.

З НЦ ОРС ЦЗ слухач може бути відрахований за:

- власним бажанням;

- невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

- вироком суду, що набрав чинності;

- грубі порушення дисципліни або правил внутрішнього розпорядку НЦ ОРС ЦЗ;

- сімейними обставинами (за погодженням з керівниками комплектуючого органу управління).

8.11. Відрахування слухачів із НЦ ОРС ЦЗ здійснюється за наказом начальника НЦ ОРС ЦЗ, після чого вони підлягають направленню до підрозділу ДСНС України за місцем проходження служби.

 

9. ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ НЦ ОРС ЦЗ

9.1. Педагогічними працівниками НЦ ОРС ЦЗ є: начальники циклів, старші викладачі, викладачі та інші працівники, які беруть безпосередню участь у навчально-виробничому процесі.

9.2. Форми та методи контролю за якістю виконання педагогічними працівниками навчальних планів і програм, науково-методичного рівня викладання, комплексно-методичного забезпечення обирає начальник Навчального центру. Періодичність контролю та порядок його здійснення встановлюються відповідно до графіка, який складається на місяць та затверджується начальником НЦ ОРС ЦЗ.

9.3. Атестація педагогічних працівників НЦ ОРС ЦЗ проводиться відповідно до вимог законодавчих і нормативно-правових актів МОН та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному працівникові відповідної категорії, педагогічного звання або звільнення його в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

10. МАЙНО НЦ ОРС ЦЗ ТА ФІНАНСУВАННЯ

10.1.майно становлять матеріальні цінності які закріпленні за ним, та оборотні кошти одержані в установленому порядку;

10.2.майно НЦ ОРС ЦЗ є державною власністю і закріплене за ним на праві оперативного управління. НЦ ОРС ЦЗ використовує закріплене за ним майно лише за його цільовим та функціональним призначенням. Облік, інвентаризація, зберігання, списання, використання та передача майна здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Доходи або майно
НЦ ОРС ЦЗ не підлягають розподілу, та не можуть бути використані з метою одержання вигоди.

10.3.Джерелами формування майна НЦ ОРС ЦЗ є майно:

10.3.1.                           передане від ДСНС України, та інших підрозділів ДСНС України;

10.3.2.                           придбане за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на виконання окремих програм;

10.3.3.                           придбане за рахунок власних коштів, одержаних в установленому порядку від плати за постійне та обов €™язкове обслуговування ПНО, надання послуг;

10.3.4.                           придбане за рахунок коштів, що отримані як відшкодування витрат за проведення окремих аварійно-рятувальних робіт;

10.3.5.                           отримане за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб;

10.3.6.                           інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

10.4.         Джерелами фінансування НЦ ОРС ЦЗ є кошти:

10.4.1.                            державного та субвенції місцевого бюджету на виконання окремих програм;

10.4.2.                            державного бюджету на виконання аварійно-рятувальних заходів на державному та регіональних рівнях;

10.4.3.                            одержані в установленому порядку від плати за постійне обов €™язкове обслуговування на договірній основі, надані платні послуги, виконані роботи, інші джерела, у встановленому законодавством порядку;

10.4.4.                            отримані за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб;

10.4.5.                           одержані від некомерційної господарської діяльності та надання платних послуг у встановленому чинним законодавством порядку;

10.4.6.                            інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

10.5.     Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному бюджетним законодавством.

10.6.     Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу (оплата праці працівників) НЦ ОРС ЦЗ здійснюється відповідно до чинного законодавства.

10.7.     НЦ ОРС ЦЗ здійснює користування землею та природними ресурсами згідно з чинним законодавством.

10.8.     Земельні ділянки, на яких розміщуються будівлі та споруди НЦ ОРС ЦЗ, надаються їй у порядку, встановленому законодавством України і також є державною власністю.

10.9.      Збитки, завдані НЦ ОРС ЦЗ в результаті порушення її майнових прав фізичними та юридичними особами відшкодовуються в установленому порядку.

10.10.       Транспортні засоби НЦ ОРС ЦЗ з кольорово-графічними позначеннями, світловою та звуковою сигналізацією (за наявності спеціальних дозволів ДАІ МВС України) належать до категорії оперативно - рятувальних транспортних засобів.

10.11.   Некомерційна господарська діяльність у НЦ ОРС ЦЗ здійснюється з метою одержання додаткових джерел забезпечення життєдіяльності НЦ ОРС ЦЗ, зменшення витрат на утримання техніки та майна, підтримання на належному рівні готовності до дій за призначенням.

10.12.   Ведення підсобного господарства здійснюється на підставі Положення, яке затверджується начальником НЦ ОРС ЦЗ.

10.13.   Дозволені види некомерційної господарської діяльності НЦ ОРС ЦЗ: овочівництво; розведення овець, кіз, коней; розведення свиней; розведення птиці; виробництво м'яса; роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами; збір, очищення та розподілення води; водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи; розбирання та знесення будівель; виконання земляних робіт; діяльність автомобільного вантажного транспорту; транспортне оброблення вантажів; складське господарство; технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння; огляд, випробування, ремонт посудин, що працюють під тиском понад 0,07 МПа; зберігання, експлуатація балонів із стиснутими та інертними газами; оренда автомобілів; оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування; лісопильне та стругальне виробництво; виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів; здавання в оренду власного нерухомого майна; оренда будівельної техніки з оператором; надання місця для короткотермінового проживання в інших приміщеннях; діяльність їдалень.

 

  1. 11. УПРАВЛІННЯ (КЕРІВНИЦТВО) НЦ ОРС ЦЗ

11.1.             Управління (керівництво) НЦ ОРС ЦЗ безпосередньо здійснює начальник НЦ ОРС ЦЗ.

11.2.             Начальник НЦ ОРС ЦЗ призначається та звільняється з посади наказом Голови ДСНС України.

11.3.             Начальник НЦ ОРС ЦЗ забезпечує його діяльність, належний рівень готовності до проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт, аварійно-відновлюваних та запобіжно-профілактичних робіт, ліквідації наслідків НС, ефективне використання і збереження закріпленого за НЦ ОРС ЦЗ державного майна, збереження життя та здоров €™я підлеглого особового складу та працівників.

11.4.             На посаду начальника НЦ ОРС ЦЗ призначаються особи начальницького складу в порядку встановленому чинним законодавством та нормативними актами ДСНС України.

11.5.             Начальник НЦ ОРС ЦЗ представляє його в органах виконавчої влади, діє від імені НЦ ОРС ЦЗ у відносинах з юридичними, фізичними особами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

11.6.             Начальник НЦ ОРС ЦЗ призначає на посади та звільняє з посад з урахуванням законодавства про працю працівників НЦ ОРС ЦЗ. Визначає в посадових інструкціях їх обов €™язки.

11.7.             На час відсутності начальника НЦ ОРС ЦЗ (довгострокове відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов €™язки виконує за рішенням начальника НЦ ОРС ЦЗ інша особа.

11.8.                     Начальник НЦ ОРС ЦЗ відповідає за:

11.8.1.       виконання покладених на завдань і функцій відповідно до законодавства та нормативних актів ДСНС України;

11.8.2.       підбір, розстановку і закріплення, професійну підготовку, морально-психологічний стан, готовність до виконання покладених завдань, суворе дотримання дисципліни, антикорупційного законодавства особами рядового і начальницького складу та працівниками;

11.8.3.       підготовку пропозицій щодо організаційної структури, штату, оптимізації, реорганізації або ліквідації НЦ ОРС ЦЗ;

11.8.4.       організацію роботи та несення служби особовим складом
НЦ ОРС ЦЗ відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту;

11.8.5.       забезпечення належних умов особам рядового і начальницького складу та працівникам НЦ ОРС ЦЗ для виконання функціональних обов €™язків і здійснення контролю за дотриманням розпорядку дня, додержанням форми одягу та порядку в службово-побутових приміщеннях особового складу;

11.8.6.       забезпечення виконання заходів безпеки праці під час несення служби, виконання пошукових, аварійно-рятувальних, спеціальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС, навчання з охорони праці, дотримання законодавства про охорону праці;

11.8.7.       організацію зберігання, обслуговування та підтримання належного стану майна, техніки, матеріально-технічних засобів та запасів НЦ ОРС ЦЗ відповідно до законодавства, здійснення правочинів у межах своїх повноважень;

11.8.8.       організацію та здійснення попереднього і поточного внутрішнього фінансового контролю, розгляд матеріалів контрольних заходів і відповідно до чинного законодавства вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків;

11.8.9.        належне реагування на прояви порушень антикорупційного законодавства;

11.8.10.           організацію матеріально-технічного забезпечення НЦ ОРС ЦЗ шляхом накопичення, збереження та раціонального й доцільного використання техніки та майна що йому належить на праві оперативного управління;

11.8.11.           збереження інформації про державну та службову таємницю, яка стала відома у зв €™язку з виконанням службових обов €™язків;

11.8.12.           контроль та створення умов для належного зберігання майна, цільове та ефективне використання фінансів, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів.

11.9.         Начальник НЦ ОРС ЦЗ має право:

11.9.1.               у межах своєї компетенції видавати накази, давати вказівки, доручення, які є обов €™язковими для виконання підлеглим особовим складом та працівниками, організовувати та контролювати їх виконання;

11.9.2.               розробляти та затверджувати положення про штатні підрозділи НЦ ОРС ЦЗ, інструкції, плани, акти тощо;

11.9.3.               приймати на службу, призначати на посади та звільняти з посад осіб рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту;

11.9.4.               присвоєння чергових спеціальних звань особам рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту;

укладання та розірвання контрактів з особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, крім заступників начальника НЦ ОРС ЦЗ;

11.9.5.               порушувати клопотання перед Головою ДСНС України про:

прийом на службу, призначення на посади та звільнення з посад осіб середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту;
присвоєння чергових спеціальних звань особам середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту; 
укладання та розірвання контрактів з заступниками начальника
НЦ ОРС ЦЗ;

11.9.6.               укладати та розривати трудові угоди з працівниками НЦ ОРС ЦЗ;

11.9.7.               укладати договори (господарські, матеріальної відповідальності тощо) та відповідні контракти;

11.9.8.               представляти інтереси в державних органах влади, органах місцевого самоврядування та в суді, установах, організаціях, на підприємствах

особисто або давати на це доручення підлеглому особовому складу та працівникам НЦ ОРС ЦЗ;

11.9.9.   застосовувати заохочення та накладати дисциплінарні стягнення на підлеглий особовий склад з числа осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників, преміювати особовий склад та працівників у відповідності до вимого чинного законодавства та у межах повноважень;

11.9.10.           порушувати клопотання перед ДСНС України про нагородження підпорядкованого особового складу та працівників державними нагородами, заохочувальними відзнаками ДСНС України тощо;

11.9.11.           виїжджати на місця аварій та стихійних лих у відповідності з встановленим порядком, керувати роботою особового складу по їх ліквідації;

11.9.12.           здійснювати керівництво діями Центру під час ліквідації наслідків НС, пов €™язаних із терористичними актами;

11.9.13.           у встановленому порядку розробляти, погоджувати та забезпечувати затвердження кошторису, організація його виконання, а також контроль за правильним і економним витраченням бюджетних коштів та позабюджетних коштів і матеріальних ресурсів, додержанням фінансової розрахункової дисципліни та своєчасним поданням бухгалтерської та статистичної звітності;

11.9.14.           проводити огляд, планові та раптові перевірки наявності, стану збереження і правильного використання техніки, пального, інших матеріальних цінностей, їх готовність до дій за призначенням;

11.9.15.           зупиняти аварійно-рятувальні роботи, якщо виникла підвищена загроза життю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації НС;

11.9.16.           виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань;

11.9.17.           надавати всі види відпусток, передбачених законодавством, особам рядового та начальницького складу та працівникам НЦ ОРС ЦЗ;

11.9.18.           встановлювати посадові оклади, додаткові види грошового забезпечення й надбавки в межах мінімального і максимального розміру, всі види доплат, премій та матеріальної допомоги особам рядового і начальницького складу та працівникам НЦ ОРС ЦЗ;

11.9.19.           має право підпису будь-яких документів стосовно діяльності НЦ ОРС ЦЗ, із взаємовідносин з банківськими установами, державними органами, а також інших документів, необхідних для забезпечення фінансово-господарської діяльності НЦ ОРС ЦЗ.

 

  1. 12. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ, СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ТА

ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ НЦ ОРС ЦЗ

12.1.Працівники НЦ ОРС ЦЗ реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору. Посади працівників, віднесені до категорії рятувальників відповідно до чинного законодавства, комплектуються на контрактній основі. Контракт укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

12.2.Трудові відносини працівників НЦ ОРС ЦЗ регулюються законодавством України про працю.

12.3.Особливості праці та відпочинку працівників регулюються законодавством України про працю.

12.4.На працівників НЦ ОРС ЦЗ поширюються усі обов €™язки, права, пільги, компенсації та соціальні гарантії. Оплата праці працівників здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством, наказами ДСНС України. Встановлення надбавок, доплат та преміювання працівників здійснюється тільки в межах видатків, передбачених кошторисом.

12.5.Мінімальна заробітна плата не може бути нижчою за рівень мінімальної заробітної плати, встановленою чинним законодавством України.

12.6.Правові та соціальні гарантії працівникам, пенсіонерам з числа працівників, у тому числі інвалідам, забезпечуються згідно із законодавством.

12.7.Тривалість робочого часу і відпочинку працівників у період між пожежно-рятувальними, пошуковими та аварійними роботами та під час виконання у разі їх залучення до цих робіт регламентується трудовим розпорядком дня.

12.8.Працівники, які пройшли атестацію рятувальників, укладають контракти відповідно до Закону України €œПро аварійно-рятувальні служби €.

12.9.В окремих випадках (ліквідація наслідків аварій та катастроф, виїзд на пошук або аварійно-рятувальні, спеціальні роботи чергових підрозділів або за межі зоні відповідальності) працівники, які перебувають на відпочинку, можуть залучатися наказом начальника НЦ ОРС ЦЗ до виконання своїх посадових обов €™язків в установленому законодавством порядку.

12.10.   Інтереси трудового колективу у разі створення представляє профспілковий комітет первинної організації профспілки.

12.11.   Профспілковий комітет:

12.11.1.                 здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з керівництвом НЦ ОРС ЦЗ та об €™єднаннями громадян;

12.11.2.                 бере участь у розробці та реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту працівників;

12.11.3.                 здійснює громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та охорону праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов;

12.11.4. керується у своїй роботі Статутом первинної організації профспілки, Положенням про первинну організацію профспілки, рішеннями вищих профспілкових органів, законодавством України.

 

  1. 13. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ НЦ ОРС ЦЗ

13.1.  Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) НЦ ОРС ЦЗ проводиться за рішенням ДСНС України відповідно до чинного законодавства України.

13.2. Ліквідація НЦ ОРС ЦЗ здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється і діє згідно з вимогами чинного законодавства України.

13.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління справами НЦ ОРС ЦЗ. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає до ДСНС України на затвердження.

13.4. У разі ліквідації НЦ ОРС ЦЗ його активи (майно), яке належало
НЦ ОРС ЦЗ, передаються іншій неприбутковій організації, або кільком неприбутковим організаціям, визначеним ДСНС України, або зараховуються до доходу відповідного бюджету. Майно, яке було передане місцевими органами виконавчої влади в тимчасове користування, повертається до комунальної власності.

13.5. Майно, придбане за рахунок коштів, отриманих від надання платних послуг у встановленому законодавством порядку, повертається засновнику НЦ ОРС ЦЗ.

13.6.     При ліквідації та реорганізації НЦ ОРС ЦЗ особовому складу з числа осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівникам, що вивільняються, гарантуються їх права згідно з чинним законодавством України.

13.7.     Цей Статут введено в дію з €œ___ € ___________ 2013 року, строк дії цього Статуту €“ постійно.

13.8.     У цьому Статуті пронумеровано, прошнуровано та скріплено гербовою печаткою _____ аркушів.

 

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється ДСНС України.