Статут

1.1. НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (далі – НЦ ОРС ЦЗ), створений на базі Навчального центру Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (ЄДРПОУ 33879077) та є його правонаступником, є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня та аварійно-рятувальним підрозділом центрального підпорядкування із статусом державної аварійно-рятувальної служби, що входить до складу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС).
1.2. НЦ ОРС ЦЗ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами у сфері професійно-технічної освіти, рятувальної справи, цивільного захисту та діяльності аварійно-рятувальних служб, наказами МВС України, ДСНС та цим Статутом, який затверджується наказом ДСНС України за погодженням МОН.
1.3. Засновник НЦ ОРС ЦЗ Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
1.4. НЦ ОРС ЦЗ підпорядкований Голові ДСНС України.
1.5. НЦ ОРС ЦЗ виконує завдання з надання освітніх послуг відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України з підготовки кваліфікованих робітників для потреб органів та підрозділів цивільного захисту, а також фізичних та юридичних осіб на договірній основі, комплексу заходів із запобігання, реагування та ліквідації надзвичайних ситуацій (далі – НС), аварійно-рятувальних, пошукових та інших невідкладних робіт у зоні відповідальності. НЦ ОРС ЦЗ призначений для надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, виконання заходів щодо захисту населення та територій у разі виникнення НС техногенного, природного і воєнного характеру, запобігання та реагування на їх виникнення; участі у заходах територіальної оборони і антитерористичної діяльності, а також участі у міжнародних рятувальних та інших гуманітарних операціях тощо.
1.6. НЦ ОРС ЦЗ є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, спеціальним аварійно-рятувальним, пошуковим формуванням у складі Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України у сфері запобігання та реагування на НС техногенного та природного характеру державного, регіонального та місцевого рівнів за переліком державного класифікатора НС, зазначених у свідоцтві про атестацію НЦ ОРС ЦЗ, як державна аварійно-рятувальна служба.
1.7. За організаційно-правовою формою господарювання НЦ ОРС ЦЗ є державною організацією і заснований на державній власності. Діяльність НЦ ОРС ЦЗ здійснюється на некомерційній основі, не є підприємницькою і не ставить за мету отримання прибутку.
1.8. НЦ ОРС ЦЗ має право укладати договори та угоди, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до вимог чинного законодавства України.
НЦ ОРС ЦЗ не несе відповідальності за зобов’язаннями ДСНС України, відповідно ДСНС України не несе відповідальності за зобов’язаннями
НЦ ОРС ЦЗ.
1.9. Участь НЦ ОРС ЦЗ в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях, утворення будь-яких спільних підприємств за його участю, створення філій та представництв забороняється.
1.10. НЦ ОРС ЦЗ є юридичною особою і набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.
1.11. НЦ ОРС ЦЗ є бюджетною установою, що фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України, установах банків України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.
1.12. Залучення НЦ ОРС ЦЗ до ліквідації наслідків НС техногенного і природного характеру, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, у разі виникнення НС здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.13. З метою підвищення ефективності виконання покладених на НЦ ОРС ЦЗ завдань і оптимізації управління силами НЦ ОРС ЦЗ підпорядкований та підконтрольний структурному підрозділу апарату ДСНС України у визначеному порядку.
1.14. НЦ ОРС ЦЗ функціонує на принципах єдиноначальності, централізації управління, статутної дисципліни та особистої відповідальності осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту для яких запроваджуються атестація рятувальників та керівного складу.
1.15. Особовий склад НЦ ОРС ЦЗ складається з осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які комплектуються на контрактній основі та працівників. Слухачами НЦ ОРС ЦЗ є особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівники територіальних органів управління та підрозділів центрального підпорядкування апарату ДСНС України, а також інші особи, які зараховані до НЦ ОРС ЦЗ на професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовку.
1.16. Соціальний і правовий захист осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівників, пенсіонерів з числа рятувальників, у тому числі інвалідів, сімей рятувальників НЦ ОРС ЦЗ здійснюється відповідно до чинного законодавства.
1.17. Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівникам, які відповідно до своїх службових та посадових обов’язків залучаються до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надається медична допомога та медико-психологічна реабілітація згідно із чинним законодавством.
1.18. Повне найменування НЦ ОРС ЦЗ:
українською мовою – НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
англійською мовою – Training Center of civil protection operational rescue service of State emergency service of Ukraine
1.19. Скорочене найменування:
українською мовою – НЦ ОРС ЦЗ ДСНС України
англійською мовою – TCCPORS of SESU
Юридична адреса:с. Ватутіне, Нововодолазький район, Харківська обл., Україна, 63212

2. СТРУКТУРА НЦ ОРС ЦЗ

2.1. Робота НЦ ОРС ЦЗ організовується за територіальним принципом. Вирішення покладених на НЦ ОРС ЦЗ завдань забезпечує його керівництво.
2.2. Дислокація, організаційна структура, штат НЦ ОРС ЦЗ за поданням його начальника, погодженням із заінтересованими структурними підрозділами апарату ДСНС України, затверджується Головою ДСНС України та вводиться в дію наказом ДСНС України.
2.3. Організаційна структура НЦ ОРС ЦЗ складається з управлінських підрозділів, основних підрозділів та підрозділів забезпечення.

2.4. НЦ ОРС ЦЗ забезпечує:

2.4.1. Надання освітніх послуг відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України з підготовки кваліфікованих робітників для потреб органів та підрозділів цивільного захисту, а також фізичних та юридичних осіб на договірній основі.
2.4.2. Здійснення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.
2.4.3. Постійну готовність та реагування на НС техногенного і природного характеру за завданнями ДСНС України, на державному та регіональному рівнях незалежно від рівня складності, а також на НС місцевого і об’єктового рівнів у зоні відповідальності.
2.4.4. Участь у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

3. ПРИНЦИПИ І МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ НЦ ОРС ЦЗ

3.1. Принципами діяльності НЦ ОРС ЦЗ є:

3.1.1. Пріоритетність завдань, пов’язаних з здійсненням професійно-технічної освіти у галузі цивільного захисту, рятуванням життя і охороною здоров’я людей та збереженням довкілля.
3.1.2. Безумовне надання переваги забезпеченню раціональної та превентивної безпеки життєдіяльності населення.
3.1.3. Ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених для організації запобігання НС і реагування на них;
3.1.4. Забезпечення комплексного обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування об’єктів і територій, що знаходяться в зоні відповідальності НЦ ОРС ЦЗ, тощо.
3.1.5. Обов’язкове та першочергове виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню НС техногенного та природного характеру, загибелі людей і мінімізацію їх негативних наслідків.
3.1.6. Забезпечення постійної готовності до оперативного реагування на НС як в мирний час, так і в умовах особливого періоду.
3.1.7. Постійне підтримання високого рівня професіоналізму особового складу, якість підготовки яких повинна відповідати міжнародним стандартам з аварійно-рятувальної справи.
3.1.8. Зміцнення дисципліни та створення необхідних умов для несення служби.
3.1.9. Комплектування особового складу за станом здоров’я при постійному підтриманні належного фізичного та психологічного рівня підготовки осіб рядового і начальницького складу і створення необхідних умов для постійного підтримання фізичного та психологічного рівнів підготовки особового складу, забезпечення дотримання норм законодавства з охорони праці.
3.1.10. Нарощування потенціалу викладацького складу.
3.1.11. Взаємодія з іншими органами управління та підрозділами сил цивільного захисту ДСНС України.

3.2. Метою діяльності НЦ ОРС ЦЗ є:

3.2.1. Організація діяльності та надання освітніх послуг відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України з підготовки кваліфікованих робітників для потреб органів та підрозділів цивільного захисту, а також фізичних та юридичних осіб на договірній основі.
3.2.2. Запобігання виникненню НС, мінімізація їх наслідків та захист населення і територій від НС.
3.2.3. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
3.2.4. Захист навколишнього природного середовища, локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НЦ ОРС ЦЗ

4.1. НЦ ОРС ЦЗ має право:

4.1.1. Брати участь у формуванні разом з ДСНС України обсягів прийому слухачів, з урахуванням потреб і замовлень територіальних органів управління та підрозділів центрального підпорядкування.
4.1.2. Надавати, в установленому законодавством порядку, на платній основі додаткові послуги, що не суперечать та не заважають основній діяльності НЦ ОРС ЦЗ.
4.1.3. Визначати форми і методи проведення навчально-виробничого процесу.
4.1.4. У порядку, визначеному законодавством, встановлювати ціни за освітні та інші послуги, що здійснюються на договірній основі.
4.1.5. Користуватися пільгами професійно-технічних навчальних закладів України відповідно до чинного законодавства.
4.1.6. Надавати послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води, водовідведення, утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.
4.1.7. Укладати договори, із залученням, у необхідних випадках для виконання робіт підрядних організацій, державних, кооперативних та інших підприємств і організацій.
4.1.8. Одержувати вичерпну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на НЦ ОРС ЦЗ завдань, у тому числі про об’єкти, обладнання та технологічні установки, на яких проводяться пошукові, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи у разі виникнення НС.
4.1.9. Обстежувати об’єкти і території, що обслуговуються НЦ ОРС ЦЗ з метою профілактики виникнення аварій та НС.
4.1.10. Виконувати на договірних умовах роботи з обстеження земельних ділянок з метою виявлення вибухонебезпечних предметів, вибухові роботи, які не пов’язані із ліквідацією наслідків НС, відпрацьовувати технічну документацію щодо виконання підривних робіт, здійснювати перевезення та утилізацію боєприпаси шляхом підриву.
4.1.11. Проводити вибухові роботи під час ліквідації наслідків НС або при загрозі їх виникнення (руйнування та обвалювання будівель і споруд, корчування дерев та їх залишків, розроблення ґрунтів і порід, гасіння лісових пожеж шляхом утворення мінералізованих смуг, ліквідацію крижаних заторів і здійснення заходів, пов’язаних із захистом гідротехнічних споруд під час льодоходу, тощо) відповідно до вимог чинного законодавства.
4.1.12. Надавати в установленому порядку платні послуги у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.
4.1.13. Розробляти проекти нормативних, нормативно-правових документів з питань цивільного захисту для підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.
4.1.14. Безперешкодного доступу особового складу та працівників на об’єкти і території з метою виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків НС.
4.1.15. Вимагати від осіб, які перебувають у зоні НС, додержання правил, запроваджених установленими заходами безпеки.
4.1.16. Залучати, у разі виникнення НС, в установленому порядку необхідних спеціалістів, у тому числі з науково-дослідних установ та навчальних закладів, для надання консультацій з питань проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт тощо.
4.1.17. Вимагати від посадових осіб здійснення заходів щодо ліквідації наслідків НС, захисту населення і територій, припиняти дії, що перешкоджають підрозділам НЦ ОРС ЦЗ виконувати поставлені завдання.
4.1.18. Проводити під час ліквідації наслідків НС документування, кіно- та відеозйомку, фотографування і звукозапис.
4.1.19. Використовувати в установленому ДСНС України порядку, у тому числі на договірних засадах, засоби зв’язку, транспорту та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей і ліквідації наслідків НС, доставки особового складу і спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об’єкти і території.
4.1.20. Подавати керівникам підприємств, установ та організацій, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення протиаварійного стану об’єктів та територій та усунення виявлених порушень вимог безпеки життєдіяльності працюючих і населення.
4.1.21. Під час довготривалого залучення до виконання завдань за призначенням забезпечувати особовий склад та працівників НЦ ОРС ЦЗ харчуванням у межах встановлених норм та за рахунок передбачених законодавством джерел фінансування.
4.1.22. За запрошенням установ, організацій та органів місцевого самоврядування брати участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення НС.
4.1.23. Надавати майно в оренду згідно з чинним законодавством.
4.1.24. На закупівлю вибухових матеріалів (з дозволу ДСНС України) та зберігання їх на території НЦ ОРС ЦЗ та в інших установах.
4.1.25. Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів та використовувати в установленому законодавством порядку кошти, подарунки, пожертви, благодійні внески, матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо).

4.2. До обов’язків НЦ ОРС ЦЗ належать:

4.2.1. Організація професійно-технічного навчання, перепідготовки, підготовки, підвищення кваліфікації за робітничими професіями.
4.2.2. Організація функціонування НЦ ОРС ЦЗ у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах НС або загрози її виникнення.
4.2.3. Визначення разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування складу та обсягів, рівня оснащення, місць розташування сил і засобів, призначених для ліквідації наслідків НС.
4.2.4. Підтримання взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час проведення пошукових, аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт, координація дій у процесі використання залучених сил і засобів інших аварійно-рятувальних служб.
4.2.5. Участь у визначенні рівнів ризику за можливими наслідками НС у процесі експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки.
4.2.6. Участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об’єктів, які потребують аварійно-рятувального обслуговування.
4.2.7. Участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту в зоні відповідальності об’єктів і територій на випадок виникнення НС.
4.2.8. Участь в оцінці стану готовності об’єктів, що обслуговуються
НЦ ОРС ЦЗ, до проведення робіт з ліквідації НС та їх наслідків, виконання заходів щодо посилення їх протиаварійного захисту і підвищення ступеня підготовленості персоналу об’єктів до дій в умовах НС.
4.2.9. Проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
4.2.10. Постійне підтримання високого рівня професіоналізму особового складу НЦ ОРС ЦЗ для проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС.
4.2.11. Створення тридобового резерву матеріально-технічних резервів для забезпечення проведення в автономному режимі пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
4.2.12. Розроблення заходів щодо підвищення безпеки життєдіяльності населення і зменшення збитків у випадках виникнення НС та практична їх реалізація за рішеннями органів виконавчої влади.
4.2.13. Створення кадрового резерву з метою оперативного комплектування штатних посад осіб рядового і начальницького складу.
4.2.14. Забезпечення збереження інформації про державну та службову таємницю, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
4.2.15. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, своєчасну сплату податків та зборів (обов’язкових платежів) згідно із законодавством України.
4.2.16. Ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної і статистичної звітності, дотримання бюджетного законодавства.

5. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ НЦ ОРС ЦЗ

5.1. Основними завданнями НЦ ОРС ЦЗ є:

5.1.1. Організація діяльності, пов’язаної з наданням професійно-технічної освіти на рівні кваліфікаційних вимог та державних стандартів професійно-технічної освіти згідно з ліцензованим обсягом прийому.
5.1.2. Програмно-методичне, інформаційне забезпечення та постійне вдосконалення навчального процесу, підготовка і видання для слухачів навчально-методичних матеріалів, проведення теоретичних і практичних занять;
5.1.3. Створення та вдосконалення відповідної навчальної матеріально-технічної бази, вивчення перспективного педагогічного досвіду та засвоєння сучасних форм навчальної і методичної роботи.
5.1.4. Розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення, забезпечення їх атестації та підвищення кваліфікації.
5.1.5. Проведення під час виникнення НС на об’єктах і територіях пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних, відновлювальних робіт, обслуговування потенційно небезпечних об’єктів (у тому числі метрополітену і метробуду), участь у здійсненні заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення під час виникнення НС, а також надання населенню допомоги в умовах низьких температур за рішенням ДСНС України.
5.1.6. Виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків НС.
5.1.7. Здійснення заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення НС техногенного, природного і воєнного характеру в мирний час та особливий період на території України, ліквідації їх наслідків.
5.1.8. Участь в організації життєзабезпечення постраждалого населення та надання допомоги.
5.1.9. Постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування промислових підприємств, потенційно небезпечних об’єктів, водних об’єктів та окремих територій відповідно до укладених договорів.

5.2. Відповідно до покладених завдань основними функціями НЦ ОРС ЦЗ є:

5.2.1. Підготовка кваліфікованих робітників для потреб органів та підрозділів цивільного захисту, а також фізичних та юридичних осіб на договірній основі.
5.2.2. Організація навчально-виховного процесу.
5.2.3. Атестація педагогічних працівників;
5.2.4. Розроблення робочих навчальних планів і програм на основі типових навчальних планів і програм.
5.2.5. Організація харчування, забезпечення умов проживання, матеріально-технічного, медичного забезпечення та побутового обслуговування слухачів.
5.2.6. Організація та контроль за проходженням особовим складом
НЦ ОРС ЦЗ попередніх та періодичних медичних оглядів, психофізіологічного відбору та медико-психологічної реабілітації відповідно до чинного законодавства.
5.2.7. Надання домедичної допомоги особами рядового і начальницького складу, працівниками НЦ ОРС ЦЗ, які підготовлені за Програмою медичної підготовки рятувальників та інших фахівців, які беруть участь у ліквідації НС і не мають медичної освіти.
5.2.8. Надання екстреної та невідкладної медичної допомоги постраждалим особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці виникнення НС.
5.2.9. Планування, організація та здійснення медичного забезпечення (попередні та періодичний медичний огляди особового складу, лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні і протиепідемічні заходи, медико-психологічної реабілітації) рятувальників медичним закладом охорони здоров’я за місцем дислокації НЦ ОРС ЦЗ відповідно до чинного законодавства;
5.2.10. Реагування на особливо небезпечні прояви НС в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційно-хімічного забруднення та біологічного зараження тощо.
5.2.11. Участь під час НС у заходах з евакуації населення з районів (місць), зон можливого впливу наслідків НС і розміщення його у безпечних районах (місцях).
5.2.12. Оцінка стану готовності до проведення робіт з ліквідації наслідків НС, виконання заходів щодо посилення протиаварійного захисту об’єктів, що обслуговуються НЦ ОРС ЦЗ.
5.2.13. Надання, з використанням спеціальних аварійно-рятувальних засобів, оперативної допомоги населенню у разі порушення нормальних умов життєдіяльності, виникнення несприятливих побутових ситуацій, які загрожують життю і здоров’ю або можуть завдати матеріальних збитків.
5.2.14. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
5.2.15. Здійснення підбору особового складу НЦ ОРС ЦЗ відповідно до кваліфікаційного рівня та за станом здоров’я, придатного до роботи за фахом.
5.2.16. Організація ремонту і технічного обслуговування техніки та обладнання НЦ ОРС ЦЗ.
5.2.17. Організація експлуатації, ремонту будівель і споруд та цільове використання нерухомого майна НЦ ОРС ЦЗ.
5.2.18. Організація заходів та здійснення контролю із забезпечення безпеки особового складу, дорожнього руху та порядку експлуатації транспортних засобів НЦ ОРС ЦЗ під час виконання завдань за призначенням.
5.2.19. Проведення робіт із розмінування територій і об’єктів (у межах визначених відповідальності) від вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, використовуються у терористичних цілях), їх вилучення, транспортування та знешкодження.
5.2.20. Проведення пошукових робіт за допомогою службових собак.
5.2.21. Виконання завдань і заходів радіаційного, хімічного захисту населення і територій.
5.2.22. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, відновлювальних робіт, які виникли внаслідок стихійного лиха (землетрусів, буревіїв, зсувів ґрунту, обвалів, сольових потоків, повені, снігових заметів, обледеніння тощо).
5.2.23. Рятування людей, які постраждали внаслідок аварій та катастроф на автомобільному, залізничному, водному, повітряному транспорті, а також внаслідок аварій на трубопроводах.
5.2.24. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, які виникли внаслідок аварій та катастроф на промислових об’єктах усіх галузей народного господарства.
5.2.25. Мінімізація та ліквідація наслідків НС під час проведення антитерористичних операцій та наданні допомоги населенню при здійсненні заходів територіальної оборони.
5.2.26. Проведення радіаційної, хімічної розвідки в зонах радіаційного та хімічного забруднення, а також на маршрутах висування до них.
5.2.27. Проведення локалізації осередків хімічного та радіаційного забруднення.
5.2.28. Прогноз та оцінка можливої радіаційної, хімічної обстановки в районі можливих дій підрозділів НЦ ОРС ЦЗ.
5.2.29. Доставка особового складу та техніки до місць виконання аварійно-рятувальних робіт.
5.2.30. Забезпечення готовності об’єктів і територій, що обслуговуються, до проведення робіт з ліквідації НС.
5.2.31. Організація ремонту та технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів.
5.2.32. Проведення аварійно-рятувальних та інших рятувальних робіт щодо оперативної локалізації і ліквідації наслідків НС.
5.2.33. Проведення у разі необхідності (або за зверненням інших держав) розмінування території за кордоном, відрядження спеціалістів відповідно до угод про взаємодопомогу, виконання інших зобов’язань.
5.2.34. Проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт на водних об’єктах.
5.2.35. Закупівля вибухових матеріалів (з дозволу ДСНС України) та зберігання їх на території НЦ ОРС ЦЗ або в інших установах.
5.2.36. Проведення у разі необхідності (згідно з законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими керівництвом держави) розмінування територій за кордоном, відрядження спеціалістів відповідно до угод про взаємодопомогу, виконання інших зобов’язань.
5.2.37. Зміцнення або завалення конструкцій, будівель і споруд, що загрожують обвалом і перешкоджають безпечному руху і веденню рятувальних робіт.
5.2.38. Забезпечення, у разі необхідності, аварійною електроенергією лікувальних закладів, шкіл, дитсадків, об’єктів промисловості, установ громадського користування та інших об’єктів.
5.2.39. Дресирування службових собак, систематичне тренування їх в умовах, близьких до практичних.
5.2.40. Пропаганда у сфері захисту населення і територій від НС та участь у підготовці працівників підприємств, установ та організацій і населення до дій в умовах НС.
5.2.41. Розроблення заходів щодо підвищення безпеки життєдіяльності населення і зменшення збитків у разі виникнення НС та практична їх реалізація за рішеннями органів державної влади.
5.2.42. Комплексне обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування об’єктів і територій, з якими укладені договори на аварійно-рятувальне обслуговування.
5.2.43. Оцінка стану готовності об’єктів, що ним обслуговуються, до проведення робіт з ліквідації наслідків НС, виконання заходів щодо посилення їх протиаварійного захисту і підвищення ступеня підготовленості персоналу об’єктів до дій в умовах надзвичайної ситуації.
5.2.44. Участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення НС та розроблення заходів щодо їх запобігання, розроблення та виконання загальнодержавних, регіональних і міжвідомчих цільових програм попередження НС і підвищення рівня техногенної безпеки.

5.3. Бере участь у:

5.3.1. Розробленні та погодженні планів реагування на надзвичайні ситуації на об’єктах і територіях.
5.3.2. Ліквідації наслідків НС та наданні допомоги населенню при здійсненні заходів територіальної оборони та в ході антитерористичних операцій.
5.3.3. Роботах із санітарної обробки населення, спеціальної обробки техніки та іншого майна, знезаражування, демеркурізації будівель, споруд і територій.
5.3.4. Заходах щодо евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей із зон надзвичайної ситуації регіонального та державного рівня.
5.3.5. Локалізації та ліквідації лісових і торф’яних пожеж.
5.3.6. Підриві льодових заторів, які загрожують гідротехнічним спорудам, під час весняного льодоходу.
5.3.7. Локалізації аварій на нафтогазових, енергетичних, водопровідних; каналізаційних і технологічних мережах.
5.3.8. Перевезенні інженерної та іншої спеціальної техніки під час ліквідації наслідків НС.
5.3.9. Проведенні інженерної розвідки маршрутів, осередків ураження, розчищення завалів, прокладанні й утримання шляхів.
5.3.10. Утворенні огороджувальних протипожежних смуг.
5.3.11. Механізації робіт із будівництва споруд і сховищ.
5.3.12. Проведенні розвідки джерел води, бурінні свердловин, лабораторному аналізі води, очистці забрудненої води та обладнанні пунктів водопостачання.
5.3.13. Проведенні експресного лабораторного аналізу проб ґрунту, повітря та води на вміст небезпечних хімічних речовин, спектрометричному аналізі радіоактивних речовин у пробі.
5.3.14. Збиранні, транспортуванні та нейтралізації небезпечних відходів.
5.3.15. Проведенні спеціальних заходів із нейтралізації небезпечних хімічних речовин на ділянках місцевості, доріг і споруд.
5.3.16. Проведенні підводно-вибухових, підводно-пошукових і підводно-технічних робіт, обстежень гідроспоруд та затоплених об’єктів, місць масового відпочинку людей, підйом предметів з дна водних акваторій.
5.3.17. Підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації наслідків НС.
5.3.18. У заходах міжнародного співробітництва.
5.4. Забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у підпорядкованих підрозділах.
5.5. Надає за договорами на платній основі додаткові послуги, що не суперечать та не заважають основній діяльності НЦ ОРС ЦЗ. Перелік
додаткових послуг, умови їх надання та порядок використання одержаних за надання цих послуг коштів визначаються чинним законодавством.

6. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЧЕРГУВАННЯ, ПРОВЕДЕННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ

6.1. Внутрішній порядок, підпорядкованість і відносини в підрозділах визначаються внутрішніми наказами, затвердженими начальником НЦ ОРС ЦЗ.
6.2. У підрозділах НЦ ОРС ЦЗ організовується цілодобове чергування, порядок якого встановлюється ДСНС України. Підрозділи НЦ ОРС ЦЗ залучаються до гірничорятувальних, аварійно-рятувальних, відновлювальних робіт, робіт з радіаційного та хімічного захисту населення і територій, робіт з розмінування на всіх об’єктах, територіях та у водних акваторіях у зоні відповідальності НЦ ОРС ЦЗ, незалежно від форм власності, якщо інше не передбачено чинними нормативно-правовими актами.
6.3. Сили та засоби НЦ ОРС ЦЗ залучаються до ліквідації наслідків НС та інших завдань, передбачених чинним законодавством у порядку, визначеному ДСНС України.
6.4. Порядок організації та проведення підрозділами НЦ ОРС ЦЗ аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами ДСНС України.
6.5. Зони відповідальності НЦ ОРС ЦЗ визначається наказами ДСНС України. Безпосереднє керівництво підрозділами НЦ ОРС ЦЗ під час ліквідації наслідків НС здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків НС.

7. ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ НЦ ОРС ЦЗ

7.1. Педагогічними працівниками НЦ ОРС ЦЗ є: начальники циклів –старші викладачі, старші викладачі, викладачі та інші працівники, які беруть безпосередню участь у навчально-виробничому процесі.
7.2. Форми та методи контролю за якістю виконання педагогічними працівниками навчальних планів і програм, науково-методичного рівня викладання, комплексно-методичного забезпечення обирає начальник НЦ ОРС ЦЗ. Періодичність контролю та порядок його здійснення встановлюються відповідно до графіка, який складається на місяць та затверджується начальником НЦ ОРС ЦЗ.
7.3. Атестація педагогічних працівників НЦ ОРС ЦЗ проводиться відповідно до вимог законодавчих і нормативно-правових актів МОН та ДСНС України.
Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному працівникові відповідної категорії, педагогічного звання або звільнення його в порядку, передбаченому чинним законодавством.

8. МАЙНО НЦ ОРС ЦЗ ТА ФІНАНСУВАННЯ

8.1. Майно становлять матеріальні цінності, які закріпленні та одержані в установленому порядку.
Майно НЦ ОРС ЦЗ є державною власністю і закріплене за ним на праві оперативного управління. НЦ ОРС ЦЗ використовує закріплене за ним майно лише за його цільовим та функціональним призначенням. Облік, інвентаризація, зберігання, списання, використання та передача майна здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Доходи або майно НЦ ОРС ЦЗ не підлягають розподілу, та не можуть бути використані з метою одержання вигоди.
Забороняється розподіляти отримані доходи або їх частину серед засновників (учасників), осіб рядового і начальницького складу та працівників особового складу НЦ ОРС ЦЗ (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.2. Джерелами формування майна НЦ ОРС ЦЗ є майно:

8.2.1. Передане від ДСНС України та інших підрозділів ДСНС
України.
8.2.2. Придбане за рахунок коштів загального та спеціального фондів
державного бюджету.
8.2.3. Придбане за рахунок коштів місцевих бюджетів на виконання окремих програм.
8.2.4. Придбане за рахунок власних коштів, одержаних в установленому порядку від плати за постійне та обов’язкове обслуговування ПНО, надання послуг,виконання робіт, ведення господарської діяльності.
8.2.5. Придбане за рахунок коштів, що отримані як відшкодування витрат за проведення окремих аварійно-рятувальних робіт.
8.2.6. Отримане за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб.
8.2.7. Отримане з інших джерел, не заборонених законодавством.

8.3. Джерелами фінансування НЦ ОРС ЦЗ є:

8.3.1. Асигнування загального фонду Державного бюджету України.
8.3.2. Кошти місцевих бюджетів на виконання окремих програм.
8.3.3. Кошти одержані в установленому порядку від плати за постійне
обов’язкове обслуговування на договірній основі, надані платні послуги, виконані роботи, ведення господарської діяльності.
8.3.4. Кошти отримані за рахунок добровільних пожертвувань
юридичних та фізичних осіб.
8.3.5. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
8.4. Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному
бюджетним законодавством.
8.5. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу (оплата праці працівників) НЦ ОРС ЦЗ здійснюється відповідно до чинного законодавства.
8.6. НЦ ОРС ЦЗ здійснює користування землею та природними ресурсами згідно з чинним законодавством.
8.7. Земельні ділянки, на яких розміщуються будівлі та споруди НЦ ОРС ЦЗ, надаються у порядку, встановленому законодавством України і також є державною власністю.
8.8. Збитки, завдані НЦ ОРС ЦЗ в результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами відшкодовуються в установленому порядку.
8.9. Транспортні засоби НЦ ОРС ЦЗ з кольорографічними позначеннями, світловою та звуковою сигналізацією (за наявності спеціальних дозволів) належать до категорії оперативно-рятувальних транспортних засобів.
8.10. Ведення підсобного господарства здійснюється на підставі
Положення, яке затверджується начальником НЦ ОРС ЦЗ.
8.11. Дозволені види некомерційної господарської діяльності НЦ ОРС ЦЗ: овочівництво; розведення овець, кіз, коней; розведення свиней; розведення птиці; виробництво м’яса; роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами; збір, очищення та розподілення води; водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи; розбирання та знесення будівель; виконання земляних робіт; діяльність автомобільного вантажного транспорту; транспортне оброблення вантажів; складське господарство; технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння; огляд, випробування, ремонт посудин, що працюють під тиском понад 0,07 МПа; зберігання, експлуатація балонів із стиснутими та інертними газами; оренда автомобілів; оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування; лісопильне та стругальне виробництво; виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів; здавання в оренду власного нерухомого майна; оренда будівельної техніки з оператором; надання місця для короткотермінового проживання в інших приміщеннях; діяльність їдалень.

9. УПРАВЛІННЯ (КЕРІВНИЦТВО) НЦ ОРС ЦЗ

9.1. Управління (керівництво) НЦ ОРС ЦЗ безпосередньо здійснює начальник НЦ ОРС ЦЗ.
9.2. Начальник НЦ ОРС ЦЗ призначається та звільняється з посади наказом ДСНС України.
9.3. Начальник НЦ ОРС ЦЗ забезпечує його діяльність, належний рівень готовності до проведення робіт з ліквідації наслідків НС, ефективне використання і збереження закріпленого за НЦ ОРС ЦЗ державного майна, збереження життя та здоров’я підлеглого особового складу та працівників.
9.4. На посаду начальника НЦ ОРС ЦЗ призначаються особи в порядку, встановленому чинним законодавством та нормативними актами ДСНС України.
9.5. Начальник НЦ ОРС ЦЗ представляє його в органах виконавчої влади, діє від імені НЦ ОРС ЦЗ у відносинах з юридичними, фізичними особами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.
9.6. Начальник НЦ ОРС ЦЗ призначає на посади та звільняє з посад з урахуванням законодавства про працю працівників НЦ ОРС ЦЗ. Визначає в посадових інструкціях їх обов’язки.
9.7. Начальник НЦ ОРС ЦЗ має чотирьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Головою ДСНС України за поданням начальника НЦ ОРС ЦЗ.
На час відсутності начальника НЦ ОРС ЦЗ (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов’язки за рішенням начальника НЦ ОРС ЦЗ виконує один із заступників.
9.8. Начальник НЦ ОРС ЦЗ відповідає за:
9.8.1. Виконання покладених на завдань і функцій відповідно до законодавства та нормативних актів ДСНС України.
9.8.2. Підбір, розстановку і закріплення, професійну підготовку, морально-психологічний стан, готовність до виконання покладених завдань, суворе дотримання дисципліни, антикорупційного законодавства особами рядового і начальницького складу та працівниками.
9.8.3. Підготовку та подання пропозицій щодо оптимізації та вдосконалення організаційної структури, внесення змін до штату, реорганізації або ліквідації НЦ ОРС ЦЗ.
9.8.4. Організацію роботи та несення служби особовим складом
НЦ ОРС ЦЗ відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.
9.8.5. Забезпечення належних умов особам рядового і начальницького складу та працівникам НЦ ОРС ЦЗ для виконання функціональних обов’язків і здійснення контролю за дотриманням розпорядку дня, додержанням форми одягу та порядку в службово-побутових приміщеннях особового складу.
9.8.6. Забезпечення виконання заходів безпеки праці під час несення служби, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС, навчання з охорони праці, дотримання законодавства про охорону праці.
9.8.7. Організацію зберігання, обслуговування та підтримання належного стану майна, техніки, матеріально-технічних засобів та запасів НЦ ОРС ЦЗ відповідно до законодавства, здійснення правочинів у межах повноважень.
9.8.8. Організацію та здійснення попереднього і поточного внутрішнього фінансового контролю, розгляд матеріалів контрольних заходів і відповідно до чинного законодавства вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.
9.8.9. Належне реагування на прояви порушень антикорупційного законодавства.
9.8.10. Організацію матеріально-технічного забезпечення НЦ ОРС ЦЗ шляхом накопичення, збереження та раціонального й доцільного використання техніки та майна що йому належить на праві оперативного управління.
9.8.11. Збереження інформації про державну та службову таємницю, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
9.8.12. Контроль та створення умов для належного зберігання майна, цільове та ефективне використання фінансів, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів.
9.8.13. Створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами і працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог керівника бухгалтерської служби щодо дотримання порядку оформлення та надання до обліку первинних документів.
9.8.14. Організацію складання та подання фінансової та бюджетної звітності відповідно до чинного законодавства та забезпечує збереження оброблених первинних документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше 3 років.
9.8.15. Організацію та забезпечення складання проекту кошторису на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх до ДСНС України.
9.8.16. У встановленому порядку за розробку та надання на затвердження кошторису до ДСНС України, організацію його виконання, а також контроль за правильним і економним витрачанням бюджетних коштів та матеріальних ресурсів, додержання фінансової розрахункової дисципліни.

9.9. Начальник НЦ ОРС ЦЗ має право:

9.9.1. У межах компетенції видавати накази, доручення, які є обов’язковими для виконання підлеглим особовим складом та працівниками, організовувати та контролювати їх виконання.
9.9.2. Розробляти та затверджувати положення про штатні підрозділи НЦ ОРС ЦЗ, інструкції, плани, акти тощо.
9.9.3. Приймати на службу, призначати на посади та звільняти з посад осіб рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту
9.9.4. Присвоювати чергові спеціальні звання особам рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту.
9.9.5. Укладати та розривати контракти з особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, крім заступників начальника НЦ ОРС ЦЗ.
9.9.6. Порушувати клопотання перед Головою ДСНС України про:
прийом на службу, призначення на посади та звільнення з посад осіб середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту;
присвоєння чергових спеціальних звань особам середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту;
укладання та розірвання контрактів з заступниками начальника
НЦ ОРС ЦЗ.
9.9.7. Укладати та розривати трудові угоди з працівниками
НЦ ОРС ЦЗ.
9.9.8. Укладати договори (господарські, матеріальної відповідальності
тощо) та відповідні контракти.
9.9.9. Представляти інтереси в державних органах влади, органах місцевого самоврядування та в суді, установах, організаціях, на підприємствах
особисто або давати на це доручення підлеглому особовому складу та працівникам НЦ ОРС ЦЗ.
9.9.10. Застосовувати заохочення та накладати дисциплінарні стягнення на підлеглий особовий склад з числа осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників, преміювати особовий склад та працівників відповідно до вимог чинного законодавства та у межах повноважень.
9.9.11. Порушувати клопотання перед ДСНС України про нагородження підпорядкованого особового складу та працівників державними нагородами, заохочувальними відзнаками ДСНС України тощо.
9.9.12. Виїжджати на місця аварій та стихійного лиха в установленому порядку, керувати роботою особового складу по їх ліквідації.
9.9.13. Здійснювати керівництво діями НЦ ОРС ЦЗ під час ліквідації наслідків НС, пов’язаних із терористичними актами.
9.9.14. Проводити огляд, планові та раптові перевірки наявності, стану збереження і правильного використання техніки, пального, інших матеріальних цінностей, їх готовність до дій за призначенням.
9.9.15. Зупиняти пошукові, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, якщо виникла підвищена загроза життю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації наслідків НС.
9.9.16. Виконувати інші функції відповідно до покладених завдань.
9.9.17. Має право підпису будь-яких документів стосовно діяльності НЦ ОРС ЦЗ із взаємовідносин з банківськими установами, державними органами, а також інших документів, необхідних для забезпечення фінансово-господарської діяльності НЦ ОРС ЦЗ.

10. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ, СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ НЦ ОРС ЦЗ

10.1. Працівники НЦ ОРС ЦЗ реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору. Посади працівників, віднесені до категорії рятувальників відповідно до чинного законодавства, комплектуються на контрактній основі. Контракт укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
10.2. Трудові відносини працівників НЦ ОРС ЦЗ регулюються законодавством України про працю.
10.3. Особливості праці та відпочинку працівників регулюються законодавством України про працю.
10.4. На працівників НЦ ОРС ЦЗ поширюються усі обов’язки, права, пільги, компенсації та соціальні гарантії. Оплата праці працівників здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством, наказами ДСНС України. Встановлення надбавок, доплат та преміювання працівників здійснюється тільки в межах видатків, передбачених кошторисом.
10.5. Мінімальна заробітна плата не може бути нижчою за рівень мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.
10.6. Правові та соціальні гарантії працівникам, пенсіонерам з числа працівників, у тому числі інвалідам, забезпечуються згідно із законодавством.
10.7. Тривалість робочого часу і відпочинку працівників регламентується чинним законодавством.
10.8. Працівники, які пройшли атестацію рятувальників, укладають контракти відповідно до Кодексу цивільного захисту.
10.9. В окремих випадках (ліквідація наслідків аварій та катастроф, виїзд на пошук або аварійно-рятувальні, спеціальні роботи чергових підрозділів або за межі зоні відповідальності) працівники, які перебувають на відпочинку, можуть залучатися наказом начальника НЦ ОРС ЦЗ до виконання своїх посадових обов’язків в установленому законодавством порядку.
10.10. Інтереси трудового колективу у разі створення представляє профспілковий комітет первинної організації профспілки.
10.11. Соціальні потреби працівників НЦ ОРС ЦЗ, поліпшення умов праці, життя і здоров’я працівників та членів їх сімей вирішуються начальником НЦ ОРС ЦЗ відповідно до чинного законодавства у межах видатків кошторису.
10.12. Працівники підлягають страхуванню на випадок захворювання, часткової або повної втрати працездатності, загибелі (смерті), отриманих під час виконання посадових, обов’язків згідно чинного законодавства.ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ НЦ ОРС ЦЗ

11.1. Припинення діяльності НЦ ОРС ЦЗ (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідація – за рішенням ДСНС України чи її правонаступника, або рішення суду.
11.2. Ліквідація НЦ ОРС ЦЗ здійснюється відповідно до вимог Господарського та Цивільного кодексу України.
11.3. У разі ліквідації НЦ ОРС ЦЗ його активи (майно), яке належало
НЦ ОРС ЦЗ, передаються іншій неприбутковій організації, або кільком неприбутковим організаціям, відповідного виду, або зараховується до доходу бюджету.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється ДСНС України.